ACTUEEL

NCZ behartigt voortaan ook belangen van patiënten

Het Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) breidt zijn rol als koepelorganisatie voor cliëntenraden uit en wordt tevens belangenorganisatie voor patiënten. Deze toevoeging aan de doelstelling heeft ertoe geleid dat de organisatie een naamswijziging en een aanpassing in de organisatiestructuur doorvoert. Voortaan heet de NCZ Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCRZ).

"Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben geleid tot de roep om versterking van zeggenschap van cliënten bij hun zorg en bij hun zorgverzekering", aldus de NCZ. De vraag om informatie over inspraak van individuele cliënten is "enorm toegenomen". Om die reden heeft de organisatie besloten de naam te wijzigen en de doelstelling uit te breiden. Hiertoe zijn de statuten formeel gewijzigd.

Onder de naam Stichting NCRZ gaat de organisatie zich bezighouden met het verbinden, bevorderen en behartigen van belangen van cliënten én van cliëntenraden van zorgaanbieders, onder meer werkzaam op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg, ggz en eerste- en tweedelijnszorg. De behartiging van de belangen van cliënten heeft betrekking op inspraak, participatie, kwaliteit vanuit cliëntenperspectief, klachten, geschillen en calamiteiten in de zorg.

Zorgaanbieders

De uitbreiding van de doelstelling betekent volgens het NCRZ vooral verbreding van kennis over medezeggenschap in de zorg. Door de verschillende gezichtspunten kan de organisatie beide partijen versterken door een rol te spelen bij het beleid ten aanzien van het cliëntenperspectief bij organisaties in de zorg. Daarnaast kan de brancheorganisatie zorgaanbieders helpen bij het instellen van diverse vormen van cliënteninspraak of medezeggenschap.

De organisatiestructuur is gewijzigd naar een stichting met een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. Marika Biascics is directeur-bestuurder en blijft de functie van netwerkvoorzitter bekleden. Gerard Siep, Jan Jurriens en Charles de Vries gaan samen de raad van toezicht vormen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

31 oktober 2018

Beste redactie, dank voor plaatsing! De afkorting NCRZ is niet juist. De afkorting blijft: NCZ (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg)

Top