Finance

Zuyderland wil van geen financiële crisis weten

Zuyderland verkeert niet in financieel zwaar weer. Dat stelt het ziekenhuis met locaties in Sittard-Geleen en Heerlen in reactie op een publicatie van dagblad Trouw. Volgens Zuyderland het BDO-rapport dat als basis voor de publicatie dient “verkeerd geïnterpreteerd en tevens onjuist”.

"Door de relatief hoge schuld van Zuyderland staan we laag op de BDO-ranking van 2017”, reageert bestuursvoorzitter David Jongen. “Zuyderland is echter in geen enkel opzicht te vergelijken met de andere genoemde ziekenhuizen. We zijn in staat om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Over 2017 hebben we zelfs een netto resultaat van 2,5 miljoen euro geboekt en we verwachten dit in 2018 voort te zetten. Deze forse verbeterslag wordt ook benoemd in het rapport van BDO.”

Kasstroom uitstekend

Het ziekenhuis wijst er op dat de netto kasstroom, het verschil tussen ontvangsten en uitgaven, is uitstekend. Bovendien is het resultaat (EBITDA) boven het landelijk gemiddelde. In het artikel van Trouw wordt de link gelegd tussen de lening voor de nieuwbouw van locatie Sittard-Geleen in 2009 en de huidige financiële situatie van dit ziekenhuis. Een aanzienlijk deel van deze lening is echter ook gebruikt voor infrastructurele investeringen (bijvoorbeeld nieuwbouw, renovatie en ICT) van locatie Heerlen. Jaarlijks lost Zuyderland 40 miljoen euro af op die lening, ook het afgelopen jaar.

Meerjarencontract

Volgens Zuyderland bestaan er geen zorgen over de financiële situatie van Zuyderland bij de zorgverzekeraars en banken. Zuyderland wijst in dit verband op het feit dat ze met verzekeraar CZ werkt aan een overeenkomst voor tien jaar, met daarin een zorgcontinuïteitsgarantie, hetgeen de duurzaamheid van de organisatie onderstreept.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top