ACTUEEL

Huisartsen weigeren standaardcontracten Zilveren Kruis

Huisartsen weigeren standaardcontracten Zilveren Kruis

Honderden huisartsen in Nederland weigeren een contract voor volgend jaar te tekenen met Zilveren Kruis. Zij zijn het niet eens met de inhoud en met de tarieven die de zorgverzekeraar aanbied. Volgens de LHV komt Zilveren Kruis de afspraken die zijn vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord voor huisartsen niet na.

De huisartsen zeggen 'zwaar teleurgesteld' te zijn dat bij de eerste kans om het Hoofdlijnakkoord 2019 – 2022 in de praktijk te brengen de zorgverzekeraar niet thuis geeft. Het hoofdlijnenakkoord werd in juli afgesloten door alle zorgverzekeraars, met minister Bruno Bruins van VWS, de Patiëntenfederatie, LHV en InEen. Onder het motto ‘de juiste zorg op de juiste plek’, is het de bedoeling dat huisartsen en wijkverpleegkundigen steeds meer zorg overnemen van ziekenhuizen. Maar als er meer werk moet worden verricht, moeten ze ook meer kunnen declareren. En die ruimte bieden de standaardcontracten van Zilveren Kruis niet, zeggen de artsen.

Bezuiniging

De kritiek op Zilveren Kruis richt zich nu op drie punten. Er wordt te weinig geïnvesteerd in organisatie en infrastructuur (O&I), dus in de ondersteunende functies. "Er zijn landelijke afspraken hierover vastgelegd in het Velzel-rapport", zegt een woordvoerder van de LHV. "Maar Zilveren Kruis interpreteert die niet als afspraken, maar als richtlijn." Ondanks een tegemoetkoming aan de bezwaren zou Zilveren Kruis het O&I-traject inzetten als een bezuiniging en herverdeling van de bestaande middelen.

POH

Daarnaast worden niet alle tarieven van vrije segmenten geïndexeerd conform cao, zegt de LHV, zoals wel is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. Tot slot biedt Zilveren Kruis de huisartsenpraktijken te weinig ruimte om een POH-S in te zetten, zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek in Medisch Contact. De praktijkondersteuner somatiek is belangrijk voor de ouderenzorg, die juist een hoofdpunt in de akkoorden is, zo redeneert Kalsbeek. "Het kan toch niet zo zijn dat een huisarts een POH uit eigen zak moet betalen", zegt een woordvoerder van de LHV.

E-health

Christine Rompa, woordvoerder van Zilveren Kruis, laat weten dat de verzekeraar 'het overgrote deel van de huisartsenbekostiging' indexeert. Daarnaast is er wel de mogelijkheid om POH’s in te zetten, bijvoorbeeld een POH-ggz voor e-health. De praktijken kunnen daar een aanvraag voor indienen. Verder zijn er al afspraken gemaakt met de LHV en InEen over de O&I-bekostiging, stelt Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar heeft eerder aangegeven niet meer inhoudelijk te willen onderhandelen.

NZa

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de NZa zal monitoren of de afspraken worden uitgevoerd. De LHV heeft de NZa op de hoogte gebracht van de contracten van Zilveren Kruis, maar de autoriteit zegt nu nog niks te kunnen doen. Het heeft de bevoegdheid niet om tijdens de onderhandelingsfase in te grijpen. De NZa bekijkt in het voorjaar of de afspraken uit het akkoord worden nagekomen.

Weigeroproepen

Hoeveel artsen precies niet willen tekenen, kan de LHV niet zeggen. In de gebieden waar Zilveren Kruis marktleider is, werken zo’n zesduizend huisartsen. Vanwege de mededingingsregels mogen ze niet collectief onderhandelen met de verzekeraar. Het is dus lastig te inventariseren wat alle huisartsen doen. Sommige huisartsen stuurden ook zelf brieven en weigeroproepen, zoals Pascale Hendriks uit Spaarndam, Toosje Valkenburg uit de Bilt en Gerda van der Woude uit Coevorden. Zij stellen voor  om maar voor de eerste drie maanden te tekenen, om over de periode daarna 'wel gelijkwaardig te onderhandelen'.

Uitstellen

De LHV heeft de huisartsen vier opties voorgeschoteld: helemaal niet tekenen, tekenen met een brief dat dit onder protest is, tekenen bij een andere zorgverzekeraar of uitstel vragen. Dat laatste lijkt voor even gelukt. De deadline van Zilveren Kruis ligt alweer achter de rug. De huisartsen hadden tot 9 november gekregen om te beslissen of ze willen tekenen. Maar de zorgverzekeraar heeft de termijn met drie weken verlengd tot 1 december. Of dat extra onderhandelingsruimte biedt, wil de woordvoerder van de LHV niet zeggen. "Maar er wordt nog steeds gesproken."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

10 november 2018

Eerst lees je dit, dan lees je op NOS.nl (https://nos.nl/artikel/2258632-minister-dreigt-met-lagere-vergoeding-voor-zorgverleners-zonder-contract.html ) dat de popie jopie minister De Jonge een wetsvoorstel naar de 2e Kamer stuurt om het de ongecontracteerde zorgaanbieders financieel moeilijker te maken.

Het wordt des te duidelijker dat dit kabinet alleen maar luistert naar de zorgverzekeraars en voor de bühne net doen of ze ook naar de zorgaanbieders luisteren maar dat is maar een farce.

Dus dit kabinet laat wederom blijken dat als ze de burger, in dit geval de zorgverlener, niet in het gareel krijgen passen we de wetten wel aan zodat het ons wel lukt. Het is net weer de situatie uit 2014 over artikel 13, het recht op vrije artsenkeuze.

Hopelijk strand dit wetsvoorstel weer in de 1e Kamer.

Top