ACTUEEL

Europese topfunctie voor KNMG-bestuurslid

KNMG-bestuurslid Christiaan Keijzer is benoemd tot vicepresident van de Europese artsenorganisatie CPME, de koepel van nationale artsenorganisaties uit 28 Europese landen. Keijzer gaat die functie per 1 januari 2019 bekleden.

Dat meldt de KNMG op 14 november. Christiaan Keijzer zit al sinds 1 januari van dit jaar in het CPME-bestuur. Binnen het bestuur van de CPME worden de lijnen uitgezet door de Executive Committee, bestaande uit een president, vier vicepresidenten en een treasurer. 

De CPME zet zich in voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en artsenopleidingen in heel Europa om goede gezondheidszorg voor alle patiënten in Europa te bewerkstelligen. Naast het vormen van standpunten en richtlijnen onderhoudt de CPME nauwe contacten met de organisaties die het Europese gezondheidszorgbeleid bepalen. De KNMG is sinds de oprichting in 1959 lid van de CPME.

Podium

"De CPME is een belangrijk podium om invloed uit te oefenen bij organisaties die het Europese gezondheidszorgbeleid bepalen en daarmee ook het werk van de Nederlandse dokter beïnvloeden", zegt Keijzer. "Ook al sluit de koers niet altijd helemaal aan op de wensen van de KNMG en zijn compromissen onontkoombaar als je Europees gaat samenwerken, je kan tegenwoordig niet meer zonder afstemming met de landen om je heen. Het bepalen van wat goede zorg is, is in veel opzichten al lang niet meer alleen een nationale aangelegenheid. Denk aan wederzijdse erkenning van diploma’s, titelbescherming, toelating van genees- en hulpmiddelen tot de markt en bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top