ACTUEEL

Campagne herwaardering ouder worden in voorjaar van start

Minister Hugo de Jonge (VWS) is voornemens om in het voorjaar van 2019 te starten met een campagne voor de herwaardering van het ouder worden. “Ouder worden komt niet alleen met gebreken, maar komt ook met veel geluk en wijsheid die niet verloren mogen gaan”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Pact voor de Ouderenzorg.

Deze boodschap kreeg de minister zelf te horen bij een bijeenkomst van deelnemers aan het Pact voor de Ouderenzorg. De Jonge sloot het pact in maart 2018. Het richt zich op het doorbreken van eenzaamheid te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis en in het verpleeghuis. Het pact is uitgewerkt in de drie programma’s Eén tegen Eenzaamheid, Thuis in het Verpleeghuis en Langer Thuis. 

Ouderen op afstand

Een campagne voor de herwaardering van het ouder worden is ook opgenomen in het regeerakkoord. “Het gaat over de manier waarop we naar ouder worden kijken en hoe we dat waarderen”, schrijft De Jonge in zijn brief aan de Kamer. “Door alleen de kwetsbare kanten te zien en te benadrukken, plaatsen we ouderen op afstand, hoewel veel ouderen nog midden in de samenleving staan. Ze passen op hun kleinkinderen, zetten zich in bij verenigingen in allerlei type functies, zijn mantelzorgers en willen hun ervaringen meegeven aan volgende generaties. Ik zie dat het beeld van ouderen in sommige opzichten al in positieve zin aan het veranderen is. Er is steeds meer aandacht voor de dromen die ouderen nog hebben.”

Raad van Ouderen

Om ouderen actief te betrekken bij het pact is de Raad van Ouderen opgericht. De raad komt voor uit BeterOud, dat weer is ontstaan vanuit het Nationaal Programma Ouderen (NPO). Aan de Raad nemen elf ouderen deel. “Ik heb de Raad gevraagd om een eerste advies uit te brengen over de invulling van de campagne herwaardering van ouderen die in het Regeerakkoord is opgenomen”, schrijft minister De Jonge. “Daarnaast zal ik de Raad vragen op de thema’s van de drie programma’s advies te geven. Naast de gevraagde adviezen zal de Raad van Ouderen ook ongevraagde adviezen uitbrengen. De Raad komt vier keer per jaar samen met VWS om de adviezen te bespreken.”

200 deelnemers

Het Pact voor de Ouderenzorg telt inmiddels 200 deelnemers, laat de minister weten. Het gaat om partijen die lokaal bezig zijn met om het aanbod aan activiteiten voor ouderen uit te breiden, maar ook partijen die technologie ontwikkelen om langer thuis wonen te onder¬steunen en verschillende netwerken die werken aan thema’s zoals wonen, voeding, palliatieve zorg, onderwijs of de vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Er is inzet vanuit overheden, het zorgveld, maar ook het bedrijfsleven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top