Finance

NZa en IGJ intensiveren begeleiding failliet Slotervaart

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) gaan nadrukkelijker toezien op de procesregie in MC Slotervaart. De maatregel is een antwoord op het ‘gebrek aan sturing’ bij de afwikkeling van het faillissement, zo schrijft de Amsterdamse zorgwethouder Simone Kukenheim aan de gemeenteraad.

Het gebrek aan sturing manifesteert zich volgens Kukenheim onder meer in onduidelijkheden over het verplaatsen van zorg. Volgens de wethouder is er nog geen duidelijk beeld over afspraken en de hoeveelheid patiënten die door omliggende moeten worden overgenomen. Communicatie over deze onderwerpen verloopt stroef. Pas deze week krijgen 18.000 patiënten een brief met algemenere informatie over het faillissement, zo meldt AT5.

Onzekerheid

Over de onzekerheid onder patiënten, is deze week gesproken met verschillende partijen, onder wie minister Bruins, gemeente en de NZa. In dat gesprek is besloten dat de IGJ en de NZa de sturing en 'procesregie' in het ziekenhuis nadrukkelijker gaan ondersteunen. "Het is noodzakelijk op korte termijn nieuwe afspraken te maken over het overdrachtsproces", stelt de IGJ in een verklaring. "De IGJ en de NZa hebben de partijen bijeengeroepen om stevige afspraken te maken om ervoor zorg te dragen dat de overdracht voor elke individuele patiënt op goede wijze plaatsvindt. En dat partijen daarin helder hun verantwoordelijkheid invullen." Formeel-juridisch blijft de curator eindverantwoordelijk voor de afwikkeling van het faillissement, inclusief de overdracht van patiënten.  

Feest

Bij wijze van steuntje in de rug doneert de gemeente Amsterdam vijfduizend euro voor het eindfeest dat medewerkers willen organiseren. Volgens Kukenheim verdient het personeel een huldeblijk, omdat 'de laatste weken veel van het personeel is gevraagd en zij zich enorm hebben ingezet voor de patiënten'.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

28 november 2018

De sector komt in actie! Plus 5000 euro voor een feestje. Maar wat een blamage van onze 'toezichthouders'... Maakt marktwerking lui? Onverschillig?

Gijs van Loef

28 november 2018

Overigens, spelfout: INTENSIVEREN is het woord, beste redactie

Top