ACTUEEL

Alle 42 jeugdzorgregio's voldoen aan voorwaarden voor extra geld

Alle 42 jeugdzorgregio’s krijgen extra geld om de jeugdhulp te verbeteren. In het regeerakkoord werd 108 miljoen vrijgemaakt voor een Transformatiefonds voor de verbetering van de jeugdhulp. Alle 42 jeugdzorgregio’s hebben voldaan aan de voorwaarden om extra geld te krijgen uit dit budget. Dat maken VWS en VNG bekend.

Voor het Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 36 miljoen euro beschikbaar. De eerste 36 miljoen wordt in december overgemaakt. Het budget zal op basis van het aantal kinderen op 1 januari 2018 (leeftijd tot 23 jaar) over de jeugdzorgregio’s worden verdeeld.

Transformatieplan

Om aanspraak te maken op geld uit het Transformatiefonds moesten de jeugdzorgregio’s een transformatieplan opstellen. Daarin moest onder meer een duidelijke wachtlijstaanpak staan. Ook moeten de plannen zoveel als mogelijk aansluiten op de lijnen van het programma 'Zorg voor de Jeugd'. Dit programma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken.

Bovenregionale teams

Verder moesten de regio’s een regionaal of bovenregionaal expertteam hebben voor ingewikkelde gevallen. Deze teams vormen een landelijk dekkend netwerk dat moet garanderen voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. De jeugdzorgregio’s verschillen in populatiegrootte van 100 duizend tot 1,5 miljoen inwoners. De kleinere regio’s vormen bovenregionale expertteams om aan alle specialistische functies van de jeugdhulp te kunnen bieden.

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, de branches gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd en de ministeries van VWS en JenV heeft alle 42 plannen beoordeeld en goedgekeurd.  Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gaat de regio’s actief ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen en adviseren.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top