ACTUEEL

Nut van e-health voor Alzheimer patiëntgroep nog onzeker

Astrid Hooghiemstra verkent in het Alzheimercentrum Amsterdam of en hoe online communicatie een plek kan krijgen in e-health toepassingen voor met mensen met Alzheimer. In het lopende onderzoek wordt een eerste module nog niet veel gebruikt. De vraag rijst of e-health voor alle patiëntgroepen geschikt is.

Hooghiemstra, projectleider in het Alzheimercentrum van VUmc, concludeert op het NFU e-health congres dat we veel ideeën hebben, maar ons het beste nu richten op implementatie van de kansrijkste oplossingen.

 

Drempel

De onderzoekster probeert de komende tijd met interviews te achterhalen of en op welke manier drempels voor online communicatie bij haar patiëntengroep te slechten zijn, of dat zij zal concluderen dat aan zorg gerelateerde online communicatie bij cognitieve problemen niet kansrijk is.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top