Tech

Hemelbestormers: incontinentiesensor ontlast cliënt en verzorgende

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Maria Penedo Cumplido, COO Venya BV

"InstantCare is een systeem voor het monitoren van incontinente cliënten. Het checkt elke minuut het incontinentiemateriaal van de bewoners en kan zowel urine als ontlasting meten. De mate van vochtigheid van het incontinentiemateriaal van elke cliënt wordt weergegeven op een tablet of via een mobiele applicatie. Op deze manier is het niet langer nodig om het incontinentiemateriaal van de bewoner regelmatig in persoon te controleren en kan verschoning zo snel mogelijk plaatsvinden. Het helpt zo om ongemakken te verminderen en bij het voorkomen van infecties en decubitus."

Waarom wordt de zorg beter van InstantCare?

"Momenteel is het onmogelijk is om te zien of een cliënt verschoond moet worden. Alle checks moeten handmatig gebeuren door het controleren van het incontinentiemateriaal. Met InstantCare zijn deze checks niet meer nodig. De gebruiker ligt daardoor minder lang in nat of vervuild incontinentiemateriaal en heeft hierdoor minder risico op huidproblemen en een hoger comfort. Ook is er minder fysieke belasting voor het verzorgend personeel of mantelzorgers, omdat zij patiënten of bewoners niet meer fysiek hoeven te controleren op incontinentie. Dat betekent weer dat de gebruiker niet langer ‘s nachts hoeft worden wakker gemaakt voor onnodige incontinentiechecks. En een betere nachtrust betekent ook dat men overdag meer is uitgerust. Familieleden hebben minder last van urinegeur op kamers en er is minder wasgoed in de vorm van natte kleding. En dan zijn er voor de werkgever ook nog eens minder kosten, omdat er bewuster met incontinentiemateriaal omgegaan wordt."

Op welk probleem in de zorg is InstantCare een antwoord?

"Incontinentie is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. In verpleeghuizen komt urine-incontinentie bij  48 procent van de bewoners beduidend vaker ruim voor dan fecale incontinentie, dat 26 procent van de bewoners parten speelt. De prevalentie dubbele incontinentie komt bij bijna 23 procent van de bewoners voor. In de toekomst neemt het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken met incontinentie naar verwachting fors toe. Hiermee zullen ook de kosten en gevolgen van incontinentiezorg toenemen. Van dichtbij hebben we gezien dat mensen in een verpleeghuis vanwege alle drukte en werk, soms niet alle incontinentiezorg krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd zien we dat het personeel heel hard moet werken om het werk gedaan te krijgen. Met als gevolg dat mensen soms lang nat zijn, met alle complicaties van dien. Ook in thuiszorg situaties zien we dat incontinentiezorg voor zowel zorgverleners als mantelzorgers erg zwaar is."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring?

"Tijdens één van onze eerste pilots bij een verpleeghuis kregen wij  van een zorgmedewerker de feedback dat zij hoopte dat wanneer zij later in een verzorgingshuis terecht mocht komen, men deze oplossing ook voor haar zou gebruiken. Dat zo iets eenvoudigs in gebruik zo’n grote positieve impact kan hebben vond ze erg bijzonder. Een groter compliment kun je niet krijgen. Maar ook mooi zijn de incontinentiespecialisten die aanvankelijk huiverig en sceptisch waren, maar nu onze beste ambassadeurs zijn en collega´s en andere zorgmedewerkers motiveren en aansporen om InstantCare te gebruiken."

Waar liggen de grootste kansen?

"In de toekomst zal blijkens onderzoek van het RIVM het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken met incontinentie fors toenemen. Hiermee zullen ook de kosten en gevolgen van incontinentiezorg toenemen. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een tekort aan zorgmedewerkers, waardoor de kwaliteit van zorg steeds meer onder druk komt te staan. Hulpmiddelen die tijdbesparend werken en tegelijkertijd direct een verbetering van zorgkwaliteit bieden zijn dan een uitkomst. InstantCare biedt zowel een voordeel voor de zorgmedewerker en mantelzorger als voor de cliënt."  

Wat is de grootste hindernis?

"Veranderingen in de werkprocessen door de integratie van een hulpmiddel zorgt voor een uitdaging. Door werkdruk en de vele veranderingen in de zorg, zien we dat medewerkers moeite hebben om zich "alweer" te moeten aanpassen aan een  nieuwe werkwijze. Wij proberen dit op te vangen door tijdens en na de pilot de zorginstelling te ondersteunen bij het opnemen van onze oplossing in hun processen. Hierbij is de input van de zorgmedewerker erg belangrijk."

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat het initiatief eind 2019? 

"Na een succesvolle introductie in 2018 willen we InstantCare komend jaar verder introduceren middels pilots bij zorginstellingen. Daarnaast willen we verder uitbreiden naar thuiszorgorganisaties en een versie voor mantelzorgers. We blijven onze oplossing door ontwikkelen en hiervoor luisteren we goed naar de input van de zorgmedewerker en naar specialisten op het gebied van incontinentie. Onze missie hierbij blijft de kwaliteit van leven van incontinente cliënten te verbeteren en tegelijkertijd de zorgmedewerkers en mantelzorgers te ontlasten bij het geven van incontinentiezorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top