ACTUEEL

VWS stelt jeugdautoriteit in

Het ministerie van VWS heeft per 1 januari een jeugdautoriteit ingesteld. Die gaat de continuïteit van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bewaken en bemiddelen wanneer de ondersteuning vanuit het team Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt.

De jeugdautoriteit komt pas in beeld nadat aanbieders van specialistische jeugdhulp en gemeenten of regio’s andere stappen hebben genomen, schrijft VWS. Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten het onderling niet eens worden over bijvoorbeeld de hoogte van tarieven kunnen zij eerst terecht bij het OZJ. Het OZJ ondersteunt de jeugdregio’s en cliëntenorganisaties, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij overleggen of gesprekken te organiseren.

Continuïteit

Helpt dat niet, dan kan de jeugdautoriteit een rol spelen. De jeugdautoriteit bemiddelt bij de inkoop van specialistische jeugdhulp en spreekt gemeenten aan als de continuïteit van de zorg in het geding komt. Ook denkt zij mee over bestuurlijke maatregelen die moeten worden getroffen.

Opvolger

De jeugdautoriteit is de opvolger van de Transitie Autoriteit Jeugd, die in december is gestopt. Die bewaakte dat gemeenten en jeugdzorgaanbieders goede afspraken maken over de inkoop van jeugdzorg, bijvoorbeeld om te voorkomen instellingen omvallen omdat ze gedwongen zijn te werken tegen te lage tarieven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top