ACTUEEL

Rechter haalt streep door vaste korting bij ongecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars mogen geen vaste korting hanteren bij de vergoeding van ongecontracteerde zorg. In plaats daarvan moeten ze per zorgtype het kortingspercentage motiveren. Tot dat oordeel is de rechtbank in Gelderland gekomen. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze had namens zo’n 25 zelfstandige behandelcentra een zaak aangespannen tegen de vier grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, VGZ en CZ.

Zorgverzekeraars vergoeden zorg die wordt geleverd door partijen waar zij geen contract mee hebben niet volledig. Omdat zij met die partijen geen afspraken hebben over de prijs, gebruiken zij een gemiddeld tarief voor de behandeling en betalen ze vaak 75 procent daarvan.

Het gebruik van een vast kortingspercentage wijst de rechtbank nu af, omdat de kosten per zorgtype te veel variëren. Zorgverzekeraars moeten per zorgtype motiveren waarom zij een bepaalde korting heffen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege de administratieve kosten die de zorgverzekeraar moet maken.  De korting mag bovendien niet zo groot zijn dat deze een drempel vormt voor kiezen van zorg van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dat  is immers vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeraars mogen wel en gemiddeld tarief hanteren, maar dat moet gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten van behandeling. Er moet een verband bestaan tussen de vergoeding en de kosten van de door de verzekeraar gecontracteerde zorg. Een zorgverzekeraar moet minimaal deze laatste kosten als uitgangspunt nemen, aldus de rechtbank.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

4 februari 2019

"Joas Duister, bestuurssecretaris van Menzis, stelde voorafgaand aan de rechtszaak tegenover NRC dat de „inkooprol van verzekeraars zou zijn uitgespeeld” als ze alleen maar de administratiekosten in rekening mogen brengen."

Mooi dat is ook de bedoeling, zeker Menzis als pleitbezorger van het zorgprogrammatisch werken in de GGZ wat echt de bijl is aan de wortel van goede en persoonlijke zorg.

Jaap van den Heuvel

5 februari 2019

Toch raar dat zoiets dat heel vanzelfsprekend is, namelijk dat je moet betalen voor wat je koop, bij de rechter afgedwongen moet worden. De volgende stap is dat patienten die zorg hebben gekregen waar niet voor betaald is door de verzekeraar, een deel van hun zorgpremie gaan terugvorderen.

Kim Lieuwen

20 februari 2019

Eindelijk. Gerechtigheid.

Na het recent terugdraaien van het cedatierecht voor ambulante verslavingszorg door het Gerechtshof Breda, kunnen we ons met dit dappere besluit van hun collega’s in Arnhem nu eindelijk weer 110% gaan richten op zorg en innovatie in plaats van continue opgefokt en verbitterd achter het geld aan te moeten hengelen waarvoor we eerlijke en effectieve zorg hebben geleverd. De tonnen verlies die we de afgelopen jaren hebben gedraaid en de continue zorgen over de liquiditeit behoren nu hopelijk eindelijk tot het verleden.

Wel eerst nog even de bedragen incasseren die ‘de regisseurs van de zorg’ ons vijf jaar lang te weinig hebben uitbetaald en waarvoor zij hun eigen premiebetalers de rekening hebben gepresenteerd. Wij zijn zo coulant geweest deze nota’s voor de zorgvragers te betalen, zodat zij zich volledig konden richten op hun herstel. Dus voordat iemand weer roept dat aanbieders zonder contract graaiers zijn die bewust veel minuten declareren en hun zakken willen vullen: dit geld komt ons toe. Daar hebben we hard voor gewerkt.

De verzamelfactuur is inmiddels opgemaakt en wordt eerdaags gepresenteerd aan de overtreders. En ik kan vast verklappen: dat is er 1 met zes nullen.

Kim Lieuwen

20 februari 2019

Eindelijk. Gerechtigheid.

Na het recent terugdraaien van het cedatierecht voor ambulante verslavingszorg door het Gerechtshof Breda, kunnen we ons met dit dappere besluit van hun collega’s in Arnhem nu eindelijk weer 110% gaan richten op zorg en innovatie in plaats van continue opgefokt en verbitterd achter het geld aan te moeten hengelen waarvoor we eerlijke en effectieve zorg hebben geleverd. De tonnen verlies die we de afgelopen jaren hebben gedraaid en de continue zorgen over de liquiditeit behoren nu hopelijk eindelijk tot het verleden.

Wel eerst nog even de bedragen incasseren die ‘de regisseurs van de zorg’ ons vijf jaar lang te weinig hebben uitbetaald en waarvoor zij hun eigen premiebetalers de rekening hebben gepresenteerd. Wij zijn zo coulant geweest deze nota’s voor de zorgvragers te betalen, zodat zij zich volledig konden richten op hun herstel. Dus voordat iemand weer roept dat aanbieders zonder contract graaiers zijn die bewust veel minuten declareren en hun zakken willen vullen: dit geld komt ons toe. Daar hebben we hard voor gewerkt.

De verzamelfactuur is inmiddels opgemaakt en wordt eerdaags gepresenteerd aan de overtreders. En ik kan vast verklappen: dat is er 1 met zes nullen.

Top