ACTUEEL

Regionale aanpak wachttijden ggz begint vorm te krijgen

De regionale aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft het afgelopen half jaar concrete vorm gekregen. In de regio's waar dat nodig was is een Regionale Taskforce van start gegaan. Een aantal regio's slaagt erin om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen en te houden, maar op veel plekken lukt dat niet, zo blijkt uit een tussenrapportage van landelijke Stuurgroep Wachttijden over het Actieplan Vervolgaanpak Wachttijden GGZ 2018-2019.

In de ggz en verslavingszorg wacht een groot aantal mensen op behandeling. Uit gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit van eind 2018 blijkt dat de wachttijden zowel in de generalistische basis ggz als de gespecialiseerde ggz de gemiddelde wachttijd na aanmelding voor zorg steeds te hoog is. Uit cijfers van Vektis blijkt dat om zo’n 50 duizend mensen gaat die niet op tijd de juiste zorg ontvangen.

In de zomer van 2017 is daarom het Actieplan Wachttijden GGZ opgesteld. Afgelopen zomer is daar een vervolg op gekomen.  In de tussenevaluatie blikt de landelijke Stuurgroep Wachttijden terug op het afgelopen half jaar en vooruit op de vervolgacties tot 1 juli 2019.
Het plan deelt Nederland op in 31 regio’s. "Een aantal regio's slaagt er behoorlijk in om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen en te houden", schrijft de Stuurgroep Wachttijden vorozichtig. "We stimuleren hen om daarmee door te gaan."

Aan alle regio’s wordt gevraagd informatie van de goede voorbeelden die in de regio worden uitgevoerd te delen op het congres van 11 april, via de nieuwsbrief van wegvandewachtlijst.nl en op de website van wegvandewachtlijst.nl. De 21 regio’s met de langste wachttijden zullen hun plan van aanpak openbaar maken.

In de tussenevaluatie is deze lijst gemaakt van de 21 slechtst scorende regio's:

tussenevaluatie vervolgaanpak actieplan wachttijden

De Stuurgroep wil in 2019 met nieuwe acties een meer gerichte stap zetten om de wachttijden in de GGZ daadwerkelijk te reduceren. "Daarbij merken we op dat, naast de inzet van de aanbieders, verzekeraars en gemeenten, de te verwachten resultaten ook sterk beïnvloed kunnen worden door een tekort aan personen, de regeldruk en de samenhang met het sociaal domein. Het aanpakken/oplossen van deze laatste drie elementen vergt een langere adem dan het intensiveren van de inzet en de samenwerking", aldus de Stuurgroep. "Aanvullende sturing door wethouders en raden van bestuur van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is nodig om de wachttijden nadrukkelijker te betrekken bij de in- en verkoopafspraken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top