Vastgoed

Tergooi past plannen nieuwbouw aan

Ziekenhuis Tergooi gaat de nieuwbouw op locatie Hilversum in één keer realiseren. Dit blijkt goedkoper dan het oorspronkelijke plan om de nieuwbouw in twee fases uit te voeren.

Het eerste plan was om tijdens de nieuwbouw zorg in het aangepaste huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum te blijven leveren. De kosten om het bestaande gebouw nog minimaal tien jaar in gebruik te houden blijken echter hoger dan verwacht, volgens Tergooi vanwege de hoogconjunctuur in de bouw en de steeds strenger wordende regelgeving rondom bijvoorbeeld brandveiligheidsinstallaties. 

Tergooi gaat nu in één keer een nieuw gebouw realiseren waarin de meeste zorgfuncties worden ondergebracht. Het betreft alle acute, complexe en intensieve zorgfuncties – zoals spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers, intensive care, radiologie, dialyse, endoscopie en dagbehandeling – de kliniek en een groot deel van de poliklinieken. In een apart nevengebouw komen de kantoren voor de stafafdelingen, de Diagnosestudio voor snelle diagnostiek van met name huisartspatiënten en poliklinische zorg van onder andere de specialismen dermatologie en oogheelkunde.

Daarnaast wil Tergooi blijvend gebruikmaken van het jongste deel van het huidige gebouw in Hilversum: de in de jaren '90 gebouwde, gele vleugels met verpleegafdelingen. Daarin worden onder meer de laboratoria en facilitaire voorzieningen ondergebracht. Ook wordt dicht bij de nieuwe hoofdentree een parkeergebouw gerealiseerd, waarmee nagenoeg alle auto’s uit het zicht verdwijnen.

Koers

"Op grond van onze strategische koers en ambitie zijn wij ervan overtuigd dat dit een beter plan is dan het oorspronkelijke plan", zegt Hans den Hollander, voorzitter raad van bestuur. "De acute zorgfuncties, zoals de SEH, zullen ook in dit plan eind 2021 in Hilversum zijn ondergebracht. Mede gezien de eisen op het gebied van kwaliteit en landelijke schaarste aan SEH-verpleegkundigen is dat belangrijk. Vanaf eind 2022 kunnen we het grootste deel van het ziekenhuis in gebruik nemen en vanaf 2024 is de eindsituatie gerealiseerd. Daarmee kunnen we versneld de noordzijde van het terrein in Hilversum verkopen, zodat er woningen op kunnen worden gebouwd. De waarde die nu nog in de grond verstopt zit, kunnen we dan investeren in ons nieuwe ziekenhuis en onze zorg."

Door meer gebruik te maken van digitale consulten, nauwere samenwerking met huisartsen en andere zorgverleners en te werken met grotendeels gestandaardiseerde verpleegafdelingen en poliklinieken, kan Tergooi toe met een compacter gebouw. Dit sluit volgens het ziekenhuis aan op de landelijke ontwikkelingen in de zorg en nieuwe technologische ontwikkelingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top