ACTUEEL

De Jonge: marktwerking zorg is doorgeslagen

De marktwerking in de gezondheidszorg is "doorgeslagen" en moet worden ingeperkt. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een interview in het AD.

"De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol", zegt de minister. "Samenwerking gaat niet vanzelf, maar moet ingebakken zijn in de manier waarop we de zorg met elkaar organiseren." De CDA-bewindsman keert zich hiermee tegen het liberale principe van keuzevrijheid voor patiënten.

Als wethouder in Rotterdam streed De Jonge ook al tegen ongezonde situaties door doorgeschoten marktwerking. De bewindsman vindt het tijd om het roer om te gooien. Hij wil nieuwe zorgaanbieders strenger controleren en wil in elke wijk een herkenbaar team van wijkverpleegkundigen, waarbij de zorg niet meer per uur wordt gefinancierd. Ook lobbyt de minister in Brussel voor soepelere Europese regels bij de inkoop van zorg.

Volgens De Jonge heeft de marktwerking tot ongewenste situaties geleid. "We hebben het veel te gemakkelijk gemaakt om als zorgaanbieder aan de slag te gaan. Jaarlijks zijn er honderden nieuwe toetreders." De minister refereert aan de auto's van verschillende aanbieders van wijkverpleging die hij voor een seniorenflat ziet staan. "In plaats van dat een team wijkverplegers gezamenlijk zo'n hele flat bedient, moeten zij individueel voortdurend de auto in om naar het volgende adres te gaan."

De bewindsman wil de keuzevrijheid van patiënten van welke zorgaanbieder zij gebruik willen maken dus deels inperken. "Daarvoor in de plaats moeten zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten de zorg regionaler gaan organiseren. (ANP)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

1 maart 2019

Typisch voor een partij die weinig opheeft met democratie en vrijheid. Onthoudt dat marketing niets anders is dan een vorm van democratie. De minister zegt hier eigenlijk dat hij liever niet heeft dat burgers participeren in een democratie, maar zich moeten voegen naar de opvattingen van de ouderlingen. Opvattingen die onwenselijk en ernstig verouderd zijn.

Y. Blaauw

3 maart 2019

Democratie? Uiteindelijk gaat het marktwerking om de centen en te weinig over kwaliteit te maken. En wat is er mis met, binnen die democratie wat minder keuze te hebben uit een beter pakket?

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

4 maart 2019

Nou Richard, marktwerking gelijk stellen met democratie is een beetje te kort door de bocht. Democratie was bedoeld om iedereen aan zijn trekken te laten komen, marktwerking kan leiden tot monopolisering, dus dictaturen, als er geen tegenkrachten zijn. Vandaar de uitdrukking gereguleerde marktwerking. En in Nederland zijn er te grote machten binnen de zorg die afbreuk doen aan de juist zorg op de juist plaats. Dus moet er gereguleerd worden, wat niet betekent dat de marktwerking om zeep moet worden gebracht, maar wel gereguleerd.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

4 maart 2019

En Richard, als je het ook van anderen wil horen....:
https://www.zorgvisie.nl/uitspraken-minister-versterken-autoriteit-commissie-werken-in-de-zorg/?tid=TIDP269125XDC891C86F148407D99A20C0501CCD337YI4&utm_medium=email&utm_source=20190304%20zorgvisie%20nieuwsbrief%20-%20dagelijks&utm_campaign=NB_Zorgvisie

https://www.zorgvisie.nl/zorgmanifest-neem-zorglandschap-op-de-schop/

h.j.linzel

4 maart 2019

Herman Linzel
Op initiatief van de Flevolandse Patiëntenfederatie zijn in Almere 2 jaar geleden Zilveren Kruis, de twee huisartsengroepen, de gemeente en de door deze partijen vervolgens geselecteerde en gecontracteerde 5 thuiszorgorganisaties met de door de minister beoogde opzet begonnen. Het kan dus.

Richard Jansen

5 maart 2019

@Mauk
Marktwerking is zelfs de perfecte vorm van democratie, omdat je niet alleen kan zeggen of je voor of tegen iets bent, maar ook hoeveel. Dat kan met meer beperkte vormen niet. Een terechte vraag die niet aan de orde komt is of mensen wel mogen en kunnen betalen. Met ,€2800 aan eigen bijdragen per jaar (eigen en sociale premies+eigen risico) voordat je een euro terug krijgt is daar wel wat over te zeggen. Een passend pakket/ de eerlijke invulling van solidariteit is net zozeer onderdeel van de discussie over marktwerking als het behoud van de vrije artsen keuze.

Het klopt zonder met dat markten regels nodig hebben, b.v. mededingingsrecht, om misbruik te voorkomen. Net zoals je democratie niet kan hebben zonder bescherming van minderheden (Nederland is een democratische rechtsstaat, je hebt beide nodig). Anders krijg je de politieke variant van het monopolie, de dictatuur.

De markt excelleert in de opdracht de juiste dienst/product/zorg op de juiste plaats. Het is de politiek in ruime zin (dus inclusief bestuurders van verzekeraars, vakbonden en beroepsgroepen) die het tegenhouden. Daarom ook dat er zo geageerd wordt tegen de marktwerking: met weet heel goed dat zij de netto verliezers zullen zijn.

Overigens is het maar mijn weten niet zo dat democratie geïntroduceerd is om het iedereen beter te maken, maar volgde het uit verschuivingen in de machtsverhoudingen tussen b.v. koning en adel.

@Blaauw
Marktwerking gaat over wederzijds voordelige transacties. In normaal Nederland: Elkaar helpen. Geld is alleen een manier om dat makkelijker te maken. Je kan moeilijk de hele dag met een koe gaan leuren om te kijken of er een uroloog is die daar net op zit te wachten toch? Dan gaat even afrekenen aan de balie toch makkelijker. Als je mensen wilt dwingen, dan heb je niets aan marktwerking maar zal je geld en macht nodig hebben. De staat dus. En wat denkt u dat we meer in de zorg hebben, met al haar regeltjes, clubjes, inspecties en autoriteiten, diploma's/vergunningen/certificaten? Dwang of vrijwilligheid? Staat of marktwerking?

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

7 maart 2019

@Richard, we naderen elkaar inmiddels....
Want als je zegt dat marktwerking enige regulering nodig heeft om democratisch te blijven, worden we het al meer eens. En dat is op sommigen onderdelen in de zorg juist nodig aan het worden, maar niet meer dan strikt nodig om uitwassen te voorkomen.

En jawel, de democratie was nodig om koning en adel niet meer dominant te maken, prachtig beschreven door de oude Grieken en o.a. lange tijd mooi uitgevoerd in Venetië, waar loting een onderdeel was om bestuurlijk te worden (toen alleen nog voor mannen ????). En daarvan bestaan nog steeds voorbeelden!
Dus marktwerking kan democratie ondersteunen, maar er blijven vele onderdelen, waaronder de rechterlijke macht waar je marktwerking echt niet op los moet laten!

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

11 maart 2019

@Richard, is dit democratie of alleen marktwerking?
https://www.skipr.nl/actueel/id37750-slag-om-de-patient-bedreigt-de-zorg-in-lelystad.html

Top