ACTUEEL

Gemeenten krijgen hulp bij grip op uitgaven sociaal domein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een speciale commissie ingesteld die gemeenten gaat helpen om grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. De zogeheten visitatiecommissie financiële beheerbaarheid sociaal domein staat onder leiding van Marjanne Sint.

Veel gemeenten zijn bezorgd over de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Zo kampen veel gemeenten met budgetoverschrijdingen. Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen, willen gemeenten in de eigen organisatie kijken naar oorzaken en interventiemogelijkheden.

De visitatiecommissie is vooral bedoeld om gemeenten te ondersteu­nen. Daarnaast moet het werk van de commissie landelijke trends inzichtelijk maken. De visitaties zijn niet primair gericht op het terugdringen van eventuele tekorten, hoewel tekorten volgens VNG wel een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan grip. 

De uitkomsten van de visitaties zijn ten eerste bestemd voor gemeenten om mee aan de slag te gaan. Daarnaast worden de uitkomsten gedeeld met een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de VNG, twee gemeenten en het Rijk, om zo te kunnen leren van overkoepelende vraagstukken en inzicht te krijgen in landelijke trends. De eerste visitatie gaat begin april van start.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top