ACTUEEL

Marian Kaljouw weer benoemd als bestuursvoorzitter NZa

Marian Kaljouw is herbenoemd als bestuursvoorzitter van de NZa. Minister Hugo de Jonge van VWS heeft haar op 15 maart opnieuw benoemd voor een periode van vier jaar. Die gaat in op 1 juni.

Dat meldt de NZa op haar website. Naast Marian Kaljouw bestaat de raad van bestuur van de NZa uit Bart Combée en  Wim Sijstermans.

Focus

Marian Kaljouw is sinds 2015 bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onder haar voorzitterschap heeft de NZa haar koers gewijzigd, onder andere door meer focus op integrale en waardengedreven zorg, minder administratieve druk en meer transparantie, risicogericht toezicht, goed bestuur en zorg op de juiste plek. Ook gaf ze leiding aan de organisatieverandering van de NZa.

Sanering zorginstellingen

Kaljouw werkte als verpleegkunde en promoveerde op 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten'. Van 2005 tot 2012 was ze bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging V&VN. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Voordat ze in 2015 bij de NZa begon, leidde ze de Innovatiecommissie ‘Zorgberoepen en Opleidingen’.
Sinds 1 juli 2018 is Marian Kaljouw ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz), vanwege de mogelijke overdracht van toezichttaken van het Csz naar de NZa. Als onbezoldigd lid van de Commissie Toekomstfinanciering Hoger Onderwijs adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomstige financiering van het hoger onderwijs en onderzoek.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

18 maart 2019

Dan kan ze "mooi" verder met de sanering van de ziekenhuiszorg, tot 2030 wil de NZa minstens 50% van de ziekenhuizen in Nederland saneren om de zorg betaalbaar te houden.
Ik vroeg haar vorig jaar op een congres of er ook zulke drieste plannen waren voor de GGZ. Kreeg ik geen eenduidig antwoord op.

Nederlandse Zorgautoriteit

19 maart 2019

NZa ziet toe op goede, betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Er is geen norm voor het aantal ziekenhuizen. Patiënten moeten tijdig de zorg krijgen op de juiste plek.

Nederlandse Zorgautoriteit

Top