ACTUEEL

Tegenvallers en premiedemping halveren winst Menzis

Menzis heeft in 2018 zijn jaarresultaat gehalveerd zien worden ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral door tegenvallende beleggingsresultaten en het inzetten van reserves om de stijging van de zorgpremie te dempen. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrekening van de zorgverzekeraar uit Wageningen.

Onder de streep hield de Menzis Groep, waaronder ook verzekeraar Anderzorg onder valt, 20,5 miljoen euro over. In 2017 was dat nog 45,4 miljoen euro.
Het resultaat van het verzekeringsbedrijf was met 69,4 miljoen euro weliswaar beter dan in 2017, toen dat een negatief resultaat van  8,7 miljoen euro boekte. Het totale resultaat wordt omlaag gehaald door de tegenvallende opbrengsten uit met name het resultaat uit met name beleggingen van -40,1 miljoen. De beleggingen brachten in 2017 nog 70,3 miljoen euro op.

Premiedemping

ln 2018 heeft Menzis 65,6 miljoen euro uit zijn reserves uitgegeven om de zorgverzekeringspremie onder de kostprijs te houden, ook wel premiedemping. Volgens Menzis bieden op dit moment alle zorgverzekeraars hun zorgverzekeringen onder de kostprijs aan.

"Het is de vraag hoe lang zorgverzekeraars dit nog kunnen volhouden", is hierover in het jaarverslag te lezen. "Menzis kiest een stabiele koers bij de inzet van de reserves. Dit betekent dat de teruggave van de reserves over meerdere jaren wordt verdeeld om zo mogelijk onnodige schoksgewijze premiestijgingen te voorkomen. (..)  De premie zal de komende jaren toenemen, maar we willen het effect doseren."

De premies leverden in 2018 wel meer op. De opbrengsten uit premies en bijdragen kwamen in 2018 uit op ruim 6,4 miljard (2017: ruim 6,1 miljard). Dit is een toename van 275,6 miljoen euro of 4,5 procent.

Zorgkosten

Hoewel de zorgverzekeraar Menzis in het zorginkoopbeleid afspraken met zorgaanbieders maakt om de zorgkostentoename zo mogelijk te beperken, heeft dit de toename van de zorgkosten niet helemaal kunnen voorkomen. De zorgkosten namen toe tot ruim 6,1 miljard (2017: ruim 5.9 miljard). "Een hoger aantal verzekerden in 2018,en een toename van de gemiddelde zorgkosten met ca. 1 ,9 procent  is debet aan deze toename van de zorgkosten", aldus Menzis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top