ACTUEEL

NZa stelt voorwaarden aan fusie IJsselland en Erasmus MC

Het Erasmus MC mag de meerderheid van de aandelen in het IJsselland Ziekenhuis verkrijgen, maar de NZa verbindt wel voorwaarden aan de voorgenomen concentratie. Het is voor het eerst dat de NZa dat doet. De ziekenhuizen moeten de komende vijf jaar aan de NZa rapporteren op welke wijze zij de initiatieven voor verdere samenwerking vormgeven.

Dat meldt de NZa op 25 april. Het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis gaan per specialisme na hoe zij di samenwerking gaan inrichten. Voor een aantal specialismes is dat al duidelijk, zoals bijvoorbeeld hematologie, intensive care en leverchirurgie. Voor andere specialismen werken de ziekenhuizen dat de komende jaren verder uit. Dat doen ze aan de hand van een met de NZa afgestemd afwegings- en toetsingskader. De ziekenhuizen moeten nu ieder jaar informeren over de voortgang van samenwerking. De NZa kijkt of de plannen zorgvuldig worden uitgewerkt.

Toets

De NZa voert bij voorgenomen concentraties in de zorg altijd een procedurele toets uit. Daarbij wordt nagegaan of partijen de overname zorgvuldig hebben voorbereid. Ook kijkt de NZa of zij de verwachte effecten van de overname voldoende hebben onderzocht. Als laatste is er een toets of de partijen hun plannen correct hebben afgestemd met medewerkers en patiënten. Het is de eerste keer dat de NZa een voorwaarde aan een goedkeuring van een voorgenomen concentratie verbindt.

Het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis moeten hun plannen ook nog voorleggen aan de ACM, die de gevolgen voor de concurrentie toetst.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top