ACTUEEL

Ook gemeenten tekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als veertiende partij haar handtekening onder het Hoofdlijnenakkoord GGZ gezet. Daarmee committeren de gemeenten zich aan de afspraken over verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz.

Dat meldt het ministerie van VWS op 20 juni. In het Hoofdlijnenakkoord  zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van wachttijden, het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek en de inzet van ervaringsdeskundigen. Ook moet er in de gemeenten werk gemaakt worden van de gedeelde ambitie op het gebied van ambulantisering – minder zorg in instellingen en meer zorg en ondersteuning thuis. Om te komen tot passende zorg en ondersteuning zijn in het akkoord ook afspraken gemaakt hoe om te gaan met de raakvlakken met andere domeinen zoals het sociaal domein en Wlz.

Ambulant

Staatssecretaris Blokhuis heeft bij voorjaarsnota geld vrijgemaakt voor de uitvoering van de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord GGZ, vooral die over ambulante hulpverlening. Het gaat om een oplopende reeks van vijftig miljoen euro in 2019 tot bijna honderd miljoen in 2022.

Het akkoord is vorig jaar al ondertekend door dertien partijen: GGZ Nederland, MIND Landelijk Platform NVvP, LVVP, NIP, Federatie van Psychologen, P3NL, Platform MEERGGZ, V&VN, InEen, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, ZN en het ministerie van VWS.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Berg

23 juni 2019

Zijn de huisartsen niet akkoord of staan die hier verder buiten?

Top