ACTUEEL

Minister neemt concrete maatregelen richting uitkomstgerichte zorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat het komende jaar met organisaties uit het veld concrete maatregelen nemen om de ‘kanteling richting uitkomstgerichte zorg’ in gang te zetten. Zo komt er een nieuwe organisatie die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van kwaliteitsregistraties én op dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties.

Dit meldt Qruxx, op basis van de Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022. Een belangrijke stap naar uitkomstgerichte zorg zet de minister door de aanbevelingen van de commissie Governance van kwaliteitsregistraties over te nemen. Deze commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe te komen tot een efficiënt en effectief werkende governance ten behoeve van kwaliteitsregistraties en de daarmee gemoeide dataverzameling en -verwerking. Eén van de conclusies uit het advies: partijen in de medisch specialistische zorg ervaren 'een heel aantal knelpunten' in het huidige landschap van kwaliteitsregistraties en de dataverwerking.

Duurzaam en gestroomlijnd informatiestelsel

Als oplossing voor de knelpunten adviseert de commissie Van der Zande minister Bruins om te zorgen voor een duurzaam en gestroomlijnd informatiestelsel in de zorg waar kwaliteitsregistraties integraal onderdeel van zijn. Een belangrijke aanbeveling betreft de oprichting van een aparte entiteit die de regie heeft op kwaliteit, beheersing en doorontwikkeling van én dataverzameling en -verwerking ten behoeve van kwaliteitsregistraties. VWS heeft, in overleg met partijen van het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg, besloten om de aanbevelingen van de commissie op te volgen, te beginnen met het starten van een programmaorganisatie.

Wettelijke verplichtingen aan ict-leveranciers

Verder beveelt de commissie aan om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om wettelijke verplichtingen aan ict-leveranciers op te leggen 'tot standaardisatie tegen redelijke kosten'. Sowieso is standaardisatie een belangrijk begrip in het advies van de commissie; tot de taken van de nieuwe entiteit behoort bijvoorbeeld regie op het maken van landelijke afspraken over standaarden en uniformering van zorgdata. Het gaat dan onder meer om zorgen voor gestandaardiseerde contracten in de zogeheten kwaliteitsdataketen met alle betrokken partijen; het bevorderen van implementatie van standaarden voor uitwisseling van zorgdata door landelijke afspraken; en het maken van afspraken met softwareleveranciers voor inrichting en releasemanagement van software op basis van de standaarden en tegen redelijke tarieven.

Uitwisseling van gegevens

Keuzenkamp heeft bij de fusie van het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis gemerkt hoe lastig uitwisseling van gegevens is. Dit was niet mogelijk, ondanks dat de twee ziekenhuizen het Chipsoft-epd gebruikten. Overigens ligt het niet alleen aan de software-leveranciers dat standaardisatie en uitwisseling van gegevens in de zorg nog niet geregeld is, volgens Keuzenkamp. "Alle ziekenhuizen zijn inmiddels gedigitaliseerd, maar dat heeft wel tien jaar geduurd”, stelt hij vast. "We zijn collectief aan het aanmodderen maar hopelijk komt daar verandering in als de plannen worden uitgevoerd."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

12 juli 2019

Werken aan "Uitkomstgerichte Zorg", alweer een nieuwe naam voor een onbestuurbaar en onbetaalbaar geworden systeem, zou nu juist niet in de volledig ontmenselijkte betere "datauitwisseling" moeten worden gezocht. De Geneeskunde kan alleen voor een goedkopere en veel beter werkende zorg gaan "zorgen", als de basiskennis rond oorzaak gevolgverhaal en preventieve oplossingen weer direct centraal komt te staan in de primaire, maar allesbepalende vertrouwensrelatie tussen zorgverleners en diegenen , die zorg vragen. Bij "eenvoudige"aandoeningen, waar je niet aan dood kunt gaan, is dat aan te tonen. Voor het krijgen van rugklachten en artrose, samen volksziekte ( en kostenmaker) nummer 1, was het oorzaak gevolg verhaal : veel zitten in de jeugd- niet ontwikkelen gezonde houding ( goed uitgelijnd chassis) al heel lang bekend, maar als preventieveld volkomen verlaten geraakt.
de cijfers uit de USA zijn schokkend. Zelfs de baas van de "Fed" heeft deze week de opioidcrisis ( een logisch gevolg van loslaten preventie en alleen onbetaalbare oplossingen verzinnen) als een directe aanslag op hun economie benoemt. Daar gaat geen ICT goeroe iets aan doen. De geest is uit de fles.

Top