ACTUEEL

Gemeenten gaan pgb-vaardigheid toetsen

Gemeenten kunnen vanaf 26 augustus toetsen of budgethouders en hun vertegenwoordigers de juiste vaardigheden bezitten om te kunnen werken met een persoonsgebonden budget. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en belangenorganisatie Per Saldo hebben hiertoe het Kader Pgd-vaardigheid in het leven geroepen.

Het Kader Pgb-vaardigheid is opgesteld voor pgb's in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg. Het bestaat uit 10 belangrijke criteria voor pgb-vaardigheid met een toelichting, zo is te lezen op de website van de VNG. Het kader is enerzijds bedoeld om voorlichting te geven aan kandidaat-budgethouders, anderzijds kunnen verstrekkers van pgb’s het gebruiken om de vaardigheden van budgethouders te toetsen. Ook zit er een checklist bij waarmee potentiële pgb-houders zelf hun pgb-vaardigheid kunnen nalopen.

Ter voorbereiding op de lancering van het kader zijn de documenten begin deze maand onder embargo aan gemeenten gemaild, zodat zij deze vanaf 26 augustus kunnen gebruiken. Op die datum wordt er ook meer bekend over de concrete invulling en toepassing van het kader, zo laat de VNG desgevraagd weten.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

bloemel

13 augustus 2019

Jarenlang hadden wij voor mijn jongste dochter PGB. in die tijd vaak te maken gehad met zorgverleners die uren schreven die niet gemaakt werden etc etc, heb daar meerdere x over gebeld met de betreffende organisaties die toentertijd de gelden gaven. Daar werd niets mee gedaan, want dat kostte te veel geld (?!). Wij hebben in die jaren ook meermaals controles gehad, waarbij altijd alles netjes in orde bleek. wat schetst dan ook mijn verbazing dat toen het bedrijf van mijn man failliet ging (doordat wij met veel personeel maandenlang hebben gewerkt voor Vestia dat failliet ging), wij tot einde dat jaar het PGB hielden, maar zoals gezegd kwam er daarna nooooooiiiittt meer een PGB voor iemand in onze familie?! Dat de goedlopende zorg voor mijn dochter daardoor stop gezet moest worden , zij maanden lang zonder zorg was en nog wat later dat zij bijna 1 jaar werd opgenomen bij GGZ door alles wat wij mee hadden gemaakt wordt dan terzijde geschoven. Dat wij altijd alles netjes hebben geregeld was ook niet belangrijk meer, dat ik bedrijven had aangegeven die fraudeerden waar niets mee gedaan werd en dat heeeel veel geld kostte dat was ook niet belangrijk? Nu gaan ze budgethouders testen? Ik snap het misschien niet zo goed meer , of juist wel?!

Top