ACTUEEL

Weer wachttijd voor VGZ-verzekerden Zuyderland

Mensen die bij Coöperatie VGZ verzekerd zijn, komen voor sommige behandelingen op een wachtlijst in de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard-Geleen. Dat duurt tot eind dit jaar, aldus Zuyderland en VGZ. Hiertoe is besloten omdat VGZ verwacht dat Zuyderland het maximale budget voor zorg aan VGZ-verzekerden in 2019 zal overschrijden.

Het gaat om VGZ-patiënten die zich voor het eerst melden voor een heup- of een knievervanging, een staaroperatie, een liesbreuk en enkele keel-, neus- en ooraandoeningen. Spoedgevallen en kinderen worden wel nog geholpen. Anderen moeten naar een ander ziekenhuis uitwijken of komen op de wachtlijst. Zuyderland zegt de maatregel te betreuren, maar geen andere keus te hebben. Volgens VGZ is "in gezamenlijkheid" tot de wachtlijst besloten. Hoeveel mensen hierdoor worden getroffen, is niet bekend.

Onder de Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam, UMC en IZA. Vorig jaar werd eenzelfde maatregel genomen, maar toen pas in november. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Paul Snelders

12 augustus 2019

Vreemd, volgens mij heeft een verzekerde een polis waarin in staat dat hij bij een gecontracteerde zorgverlener terecht kan. Er staat volgens mij in de polis niets over overschrijding van budgetten. Dat een verzekeraar te weinig zorg inkoopt, is iets tussen ziekenhuis en verzekeraar. Patiënt heeft volgens mij gewoon recht op datgene wat in zijn polis staat, namelijk dat hij bij alle gecontracteerde zorgverleners terecht kan.

Analist

12 augustus 2019

Er is recht op zorg, geen recht op een specifieke zorgaanbieder.

Richard Jansen

12 augustus 2019

@analist
Bij het aanbieden worden aanbieders genoemd. Voor een redelijk mens kan dit niet anders dan opgevat worden dan dat de polis toegang geeft tot zorg van die aanbieder. Als de voorwaarden op dit punt onduidelijk zijn, mag dit niet ten nadele van een consument toegepast worden. Daarnaast blijft het punt van de restitutie polis.

Overigens is het van de zotte dat er überhaupt wachtlijsten zijn. Geen wonder dat zorg duur is en niet kan omgaan met de vergrijzing.

Top