ACTUEEL

Elf procent laboratoriumonderzoek nutteloos

Elf procent van het laboratoriumonderzoek in ziekenhuizen is overbodig. Deze tests kosten geld en zijn patiëntonvriendelijk. Het gaat bijvoorbeeld om onnodig bloed prikken. Bovendien leiden de extra tests vaak tot belastende vervolgonderzoeken en ongerustheid bij patiënten.

Dit ontdekten onderzoekers van het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC. Klinisch chemicus Maarten ten Berg, die het onderzoek met internist Prabath Nanayakkara en Marlou van Beneden (Amsterdam UMC) leidde: “Als je die tests laat vervallen is dat doelmatiger en patiëntvriendelijker.”

Bewustwording

Het onderzoek laat zien dat het mogelijk is om met relatief eenvoudige ingrepen de laboratoriumtests in ziekenhuizen met elf procent te verminderen. Het onderzoek richtte zich op bewustwording bij de aanvragers van laboratoriumonderzoek. Arts-assistenten kregen hierbij intensievere begeleiding van ervaren specialisten.

Protocollen

Ook is gekeken naar veranderingen in de ziekenhuisprotocollen en aanvraagsystemen. Aanvragers werden gestimuleerd een zorgvuldiger afweging te maken. Zij werden uitgenodigd om stil te staan bij vragen als: heeft de uitslag van deze test gevolgen? Is herhaling van de test nodig? En: is de combinatie van deze testen nodig?

Samenwerking

“Klinische chemici zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen, maar hebben ook zeker een rol in de kwaliteit van de zorg”, aldus Ten Berg. “Een van de succesfactoren van dit onderzoek is de samenwerking van onze beroepsgroep met artsen.” De vermindering van het aantal testen had geen negatieve gevolgen, zoals een langere opnameduur in het ziekenhuis of onverwachte heropnamen.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd op het JAMA Network. Het onderzoek maakt deel uit van het programma Doen of Laten, dat streeft naar terugdringing van overbodige zorghandelingen.

Onzekerheid

Eerder onderzoek van VUmc wees enkele jaren geleden al uit dat er veel bespaard kon worden op laboratoriumtests: in het geval van VUmc toen 300.000 euro op jaarbasis. Belangrijke oorzaak voor het afnemen van teveel tests is onzekerheid bij de artsen, vertelde Nanayakkara, hoofd van de sectie acute interne geneeskunde in het VUmc indertijd in Zorgvisie.

Nanayakkara: “Dat speelt vooral bij jonge onervaren dokters die niet zeker zijn over een diagnose en voor de zekerheid nog een test laten doen. Daarnaast wordt veel onderzoek routinematig gedaan, omdat de dokter dat gewend is of omdat de patiënt nu eenmaal in het ziekenhuis is.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jeroen Schols

16 augustus 2019

Interessante en bevestigende resultaten!

Dit onderzoek vertoont overeenkomsten met mijn afstudeeronderzoek uit 2008/2009 (in opdracht van de Universiteit Twente, i.s.m. Tygerberg Academic Hospital te Kaapstad).

Dat onderzoek richtte zich op de invloed van het aanvraagformulier op de inzet van laboratoriumbepalingen. Ook daarbij werd gekeken naar het doelmatigheidsvraagstuk.

Wellicht kunnen die resultaten nog behulpzaam zijn voor eventuele vervolgstudies! Voor de betreffende rapportage ga je naar:

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/AP2emB5JkxHXfN

Ik ben zelf niet (meer) specifiek in dit werkveld actief, maar stel deze studieresultaten graag ter beschikking. Mocht iemand hierover contact willen opnemen, dan sta ik daar voor open.

Veronica van Nederveen

18 augustus 2019

Misschien kunnen we er met elkaar voor zorgen dat toepassing van de resultaten van deze onderzoeken geen 10 jaar duren.
Beetje zonde van het geld en niet goed voor patiënten.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top