ACTUEEL

Vincent van Gogh stelt opnamestop in voor verzekerden Zilveren Kruis

De Limburgse Ggz-aanbieder Vincent van Gogh neemt geen nieuwe patiënten aan die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en geen acute zorg nodig hebben. Dit is op 1 september ingegaan, zo is te lezen op de website van zorgaanbieder.

Vincent van Gogh had voor dit jaar afspraken gemaakt over hoe veel zorg de ggz-aanbieder mocht declareren bij Zilveren Kruis. "De basis van deze afspraken wordt gevormd door het verwachte aantal mensen met een hulpvraag en de gemiddelde prijs per cliënt, op basis van een inschatting van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De met Zilveren Kruis vooraf afgesproken aantallen zijn nu - halverwege 2019 - helaas al bereikt. Voor ons als zorgaanbieder betekent dit, dat wij voor nieuwe cliënten (verzekerd bij Zilveren Kruis) geen vergoeding meer ontvangen voor de te leveren zorg", aldus de ggz-organisatie.

De ggz-aanbieder biedt ook een verklaring voor het snelle bereiken van dit plafond. "Vincent van Gogh heeft van alle landelijk GGZ instellingen (volgens de NZa) de laagste wachttijden. Dit kan een verklaring zijn voor de grotere instroom van Zilveren Kruis verzekerden. We attenderen mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis graag op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar."

Vincent van Gogh laat weten met zorgverzekeraar in overleg te zijn om tot extra afspraken te komen.  De ggz-aanbieder benadruk dat verzekerden van Zilveren Kruis met een acute zorgvraag wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Patiënten van Zilveren Kruis die momenteel bij Vincent van Gogh in behandeling zijn, kunnen hun behandeling voortzetten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacob Wijnia

11 september 2019

Wordt echt tijd dat de patient gedurende het jaar kan wisselen van zorgverzekeraar.

Arne van Oranje

11 september 2019

@ Jacob Wijnia
Nee, het wordt tijd dat het niks uitmaakt wie je zorgverzekeraar is.

Alle zorgaanbieders moeten zolang die afgrijselijke budgetten bestaan gewoon 1 bedrag krijgen per jaar waar ze aan alle zorgverzekerden zorg kunnen leveren ongeacht bij welke zorgverzekeraar ze zitten.

In onze grondwet staat: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".
De zin "of op welke grond dan ook" slaat voor mij ook op zorgverzekeringen, zeker gezien dat de basiszorgverzekering wettelijk verplicht is.

Top