ACTUEEL

UMCG krijgt ruim 1 miljoen internationale subsidie

Het UMCG heeft samen met verschillende Nederlandse en Duitse samenwerkingspartners een Interreg-subsidie van ruim 1,1 miljoen euro ontvangen. De subsidie is bedoeld voor een innovatief project voor revalidatie op afstand.

Het nieuw te ontwikkelen instrument richt zich op motorisch beperkte patiënten. Te denken valt aan patiënten die thuis revalideren na een beroerte, na plaatsing van een heup- of knieprothese dan wel met bewegingsbeperkingen kampen als gevolg van de ziekte van Parkinson. SMOVE –zoals het project heet- moet zorgverleners in staat stellen de bewegingen van de patiënten meer en beter op afstand kunnen volgen,  beoordelen en evalueren, zodat er minder klinische behandelingen noodzakelijk zijn.

Vergijzing

Telerevalidatie is voor de patiënten minder belastend, doordat zij minder vaak naar een zorginstelling hoeven te gaan, een groot voordeel voor deze vaak minder mobiele patiënten. Deze belasting is  een urgent probleem in het noorden van de Duits-Nederlandse grensregio. Dit als gevolg van een relatief sterk vergrijsde bevolking in combinatie met soms grote afstanden tot gespecialiseerde zorg. Het afleggen van deze afstanden is met name zwaar voor patiënten die (neuro)motorisch beperkt zijn. Naast de voordelen voor de patiënt verlaagt telerevalidatie de kosten van de zorg. 

Het project SMOVE zal drie jaar duren. De samenwerkingspartners in het consortium zijn, naast het UMCG: Twente Medical Systems en Roessingh R&D aan de Nederlandse kant en Intermedcon, Statex en de medische faculteit van de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster aan Duitse zijde. In het UMCG zijn de afdelingen Neurologie, Bewegingswetenschappen en Orthopedie betrokken.?

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top