ACTUEEL

NZa dwingt zorgverzekeraars tot duidelijkheid over omzetplafonds

NZa dwingt zorgverzekeraars tot duidelijkheid over omzetplafonds

Zorgverzekeraars moeten voortaan op hun website per zorgaanbieder aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bereikt is of bekend is wanneer dit zal gebeuren. Dat heeft de NZa besloten in de ‘Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’.

Met de regeling versterkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de informatiepositie van consumenten. Zij moeten weten bij welke zorgaanbieder zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben.  Daarom moeten mensen vooraf weten of er sprake is van een omzetplafond en welke gevolgen dit mogelijk voor hen heeft. Daarnaast vindt de dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken welke polissen in hun aanbod overeenkomen.  

Maximum

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgkosten in de hand te houden. Eén van de manieren om dat te doen is met aanbieders afspreken hoeveel patiënten ze per jaar mogen behandelen. Ze spreken dan een maximum budget af, een zogenoemd omzetplafond. Als dit maximum budget op is, krijgen ziekenhuizen  de behandeling van nieuwe patiënten niet langer vergoed.

Patiëntenstop

Sommige ziekenhuizen hebben een doorleververplichting afgesproken. Dat betekent, dat nieuwe patiënten nog wel welkom zijn. Er staat dan alleen geen vergoeding van de zorgverzekeraar tegenover. Zonder doorleververplichting nemen zorgaanbieders geen nieuwe patiënten van deze zorgverzekeraar aan. “Wij vinden het belangrijk dat mensen weten hoe dit zit voor de aanbieders waar zij graag naartoe willen”, aldus de NZa. “Zo kunnen zij hier rekening mee houden bij het kiezen van hun polis.”

Verwarring

Daarom is in de nieuwe regeling ook opgenomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden via hun website informeren bij welke zorgaanbieders zij wel terecht kunnen als een omzetplafond is bereikt. “Wij merkten dat er soms verwarring optreedt in de communicatie tussen zorgverzekeraar, zorgaanbieder en de patiënt/verzekerde”, aldus de NZa. “Daarom verwachten wij van zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat zij afspraken maken over het informeren van de patiënten/verzekerden na een omzetplafond. Daarin staat onder andere voor welke groep patiënten het geldt en voor welke groepen patiënten nog wel zorg beschikbaar is.”

Gelijke polissen

Ook gaat de NZa paal en perk stellen aan de wildgroei van polissen. Blijkens de monitor zorgverzekeringen 2019 bieden zorgverzekeraars veel vrijwel gelijke polissen aan. Dat maakt het voor mensen moeilijker om een keuze te maken. 

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

13 september 2019

Gemiste kans. Het is niet interessant of er een plafond is, maar of er een tekort te verwachten is. Verzekeraars moeten daarom een garantie afgeven per aanbieder op welk moment het geld op is, en wat dan de maximale wachttijd voor een consult of behandeling is. Op straffe van een vergoeding voor de verzekerde. Bv eigen risico terug.

Arne van Oranje

13 september 2019

@Richard Jansen
Met uw voorstel zijn ze al mee bezig, maar dan net iets anders.

Ze gaan de wet (Artikel 13 van de Zvw) aanpassen dat de verzekerde geen of minder recht heeft op vrijheid van keuze in zorgverlener en dus ook ziekenhuis.

Opgelost!!!

K. Janssen

17 september 2019

@Richard Jansen
Je bekijkt het wel heel eenzijdig. Je vergeet een belangrijk punt: "Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgkosten in de hand te houden."
Zorgverzekeraars zijn er niet om 100% zorg bij alle aanbieders te garanderen. Als ze dat garanderen kan ik jou garanderen dat binnen 10 jaar de zorg onbetaalbaar is. Het lukt aanbieders en artsen niet om de kosten in bedwang te houden, dat is je inmiddels ook wel duidelijk toch?

18 september 2019

@K. Janssen,
U maakt een sterk punt, van groot belang voor de regering, namelijk de verwachting dat de kosten alleen maar zullen stijgen als de situatie niet verder verandert, de vergrijzing doorzet, en (oudere) mensen meer zelfstandig dienen te blijven wonen/functioneren.
Dan gaan automatisch de kosten omhoog, ja.

Zou het niet veel rustgevender zijn om de zorgkosten te accepteren voor wat ze zijn (mits tenminste wordt gewerkt aan kostenbeheersing waar mogelijk)?
Zorg kost geld, in goed Nederlands: is duur. Dat klopt en is een in mijn beleving een consequentie van de kwaliteit die de zorgaanbieders proberen na te streven (even de kwaliteitsmeting-mijdende-grootverbruikers buiten beschouwing gelaten). Door te bezuinigen op allerlei werkvelden wordt de stimulans om kwaliteit te leveren onder druk gezet, want kwaliteit kost geld.
Het nastreven van kwalitatief hoogwaarde zorg is een investering, en in mijn ogen tenminste, het waard om te maken (te betalen, inderdaad).

Begrijp ik uit uw tekst goed, dat u vindt dat we het streven naar kwalitatief hoogwaarde zorg dan maar moeten laten varen?

Jaap van den Heuvel

29 september 2019

Het is toch een mooie stap en een mijlpaal in de transparantie. Complimenten NZa!

Top