Finance

NZa tikt Zorg en Zekerheid op de vingers

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft verzekeraar Zorg en Zekerheid een waarschuwing omdat zij wijzigingen in de zorginkoop van hulpmiddelen in 2018 niet volgens de regels bekend hebben gemaakt. De overtreding kwam aan het licht na een handhavingsverzoek.

Zorg en Zekerheid, handelend onder de naam VRZ Zorginkoop, heeft bij de inkoop van hulpmiddelen te laat laten weten dat het inkoopproces tussentijds gewijzigd was. VRZ Zorginkoop is een inkoopcombinatie van zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ENO en ONVZ.

De NZa deed verschillende onderzoeken naar mogelijke overtredingen in het zorginkoopproces voor 2018. Hieruit blijkt dat zorgverzekeraars wijzigingen in het zorginkoopbeleid soms niet tijdig, op de juiste plek en gemotiveerd bekend maken, terwijl ze dit op grond van de Regeling transparantie Zorginkoopproces Zvw wel moeten doen. Hierdoor kan het gebeuren dat niet zorgaanbieders weten waar ze aan toe zijn of -erger nog- onder druk worden gezet.

De NZa heeft al diverse waarschuwingen hierover afgegeven. Zo kregen deze zomer CZ, DSW en VGZ een waarschuwing. De NZa zal voor het huidige zorginkoopjaar strenger optreden tegen zorgverzekeraars die wijzigingen niet tijdig bekend maken. De NZa denkt hierbij aan een dwangsommen of boetes.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top