ACTUEEL

Ziekenhuizen zien bezwaar tegen korting stranden

Het bezwaar van vier individuele ziekenhuizen tegen de in 2007 opgelegde budgetkorting is voor de rechter gestrand.  Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zijn ook individuele instellingen gehouden aan collectieve afspraken, zoals het prestatiecontract dat door de branchevereniging NVZ is afgesloten. Met dit prestatiecontract verplichtten de Nederlandse ziekenhuizen zich om doelmatiger zorg te verlenen. Dit kon echter niet voorkomen dat in 2006 en 2007 het budget voor de ziekenhuiszorg werd overschreden. Om deze overschrijding het hoofd te bieden legde de minister van Volksgezondheid voor 2007 een macrokorting van 192 miljoen euro op. Nadat de rechter de minister dwong opnieuw rond de tafel te gaan met de NVZ vereniging van ziekenhuizen werd een korting van ruim 145 miljoen euro overeengekomen. Bij de verdeling van de pijn zou worden aangeknoopt bij de uitgangspunten van het eerder overeengekomen prestatiecontract.

Prestatiecontract

De protesterende ziekenhuizen, te weten het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda,  het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam,  achtten zich niet gebonden aan deze afspraken. Voor het College van Beroep betoogden ze part noch deel te hebben aan de budgetoverschrijding, sterker nog: elk van de ziekenhuizen benadrukte juist alle verplichtingen uit het prestatiecontract te zijn nagekomen. Ook had er volgens sommigen ziekenhuizen rekening moeten worden gehouden met verzachtende omstandigheden. Zo kampt het Vlietland met een tekort van 20 miljoen euro als gevolg van onvoorziene onkosten bij de nieuwbouw.

Collectieve verdeelsleutel

Volgens het College van Beroep is er echter geen reden die individuele ziekenhuizen ontslaat van de verplichting om bij te dragen aan de bezuinigingsdoelstelling. Daarbij laat het College zwaar meewegen dat brancheorganisatie NVZ eerder akkoord is gegaan met “de in de aanwijzing neergelegde verdeelsleutel”.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top