ACTUEEL

Kwart mantelzorgers stopt of mindert met werken

Drieëntwintig procent van de mantelzorgers moet noodgedwongen minderen of zelfs stoppen met werk. Dit blijkt uit de meldactie AWBZ die zeven landelijke cliëntenorganisaties dit voorjaar hebben gehouden.

Bezuiniging

Volgens de initiatiefnemers is de groeiende druk op mantelzorgers een rechtstreeks gevolg van bezuinigingen op de AWBZ . Chronisch zieken en gehandicapten krijgen hierdoor minder zorg en vallen zo noodgedwongen terug op de eigen omgeving. Dit heeft tot gevolg dat bijna een kwart van de mantelzorgers die de zorg voor hen op zich nemen minder moet gaan werken of moet stoppen met werken. Bovendien biedt mantelzorg volgens belangenorganisatie CG Raad slechts tijdelijk soelaas. Op langere termijn lopen zowel zorgvragers als mantelzorgers tegen grote problemen aan. Volgens recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) http://www.skipr.nl/actueel/meer-mantelzorg-door-oudere-partner-brengt-risico%E2%80%99s-39710.html  zijn op dit moment al 450 duizend mantelzorgers overbelast.

Herindicatie

De problemen doen zich ondermeer voor bij mensen met dementie. Als met de nieuwe indicatie het recht vervalt op dagopvang voor enkele dagdelen in de week, blijkt de zorg thuis voor de partner moeilijk vol te houden. “Bij herindicatie is het tijdelijk verblijf gehalveerd zodat mijn echtgenote nu één keer per vier weken kan gaan logeren”, aldus een van de in totaal 2300 respondenten. “Ik raak hierdoor overbelast want niemand in de omgeving kan de zorg tijdelijk overnemen. Door de beroerte van mijn vrouw is de familie en vriendenkring namelijk drastisch verkleind.”

Kamerverkiezingen

De problemen bij mantelzorgers hebben ook een uitgesproken politieke vertaling. Uit een politieke barometer van de belangenvereniging voor informele zorg Mezzo blijkt dat mantelzorgers een duidelijke voorkeur hebben voor een links kabinet. Met 21 procent van de kiezers zou de SP de grootste partij worden, gevolgd door de PvdA met 18 procent en GroenLinks met 12 procent. Uitgedrukt in Kamerzetels zou een dergelijke coalitie een kamer meerderheid hebben van 76 zetels. Volgens Mezzo zijn er in totaal zo’n 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Twaalf procent van hen, ofwel 18 Kamerzetels, weet volgens Mezzo nog niet wat ze gaat stemmen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Michiel

8 juni 2010

Dit gaan we toch niet menen hè? We kunnen zorgbehoevenden toch niet aan hun lot overlaten? We kunnen mensen die zichzelf al opofferen dit toch niet in de schoenen schuiven? We leven toch samen in deze wereld? Kijk dan hoe mooi: http://www.mijntijdvoordezorg.nl/bloggers/froukje/leven-is-meedoen/

Dat moet je koesteren!

Top