ACTUEEL

VWS trekt portemonnee voor kapitaallastenprobleem

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt duidelijkheid over de kapitaallastenproblematiek voor ziekenhuizen. Dit jaar worden de problemen rondom de immateriële vaste activa opgelost en er komt een garantieregeling als vangnet voor de afschaffing van de budgettering van de ziekenhuizen. VWS trekt in totaal 450 miljoen euro uit voor de regelingen.

Beleidsregels

De NZa heeft twee beleidsregels opgesteld naar aanleiding van een aanwijzing van het ministerie van VWS. De regelingen gelden voor het gereguleerde deel van de ziekenhuiszorg.

Vergoeding immateriële vaste activa

Ziekenhuizen kunnen voor de kosten van immateriële vaste activa, en dan vooral de voorbereidingskosten van nieuwbouw, een eenmalige vergoeding krijgen. Zodra de vergoeding via het ziekenhuisbudget wordt afgeschaft en prestatiebekostiging wordt ingevoerd, is het voor ziekenhuizen onmogelijk om deze kosten terug te verdienen. Ziekenhuizen met deze zogenaamde IVA-post op hun balans in 2010 komen in aanmerking voor een eenmalige vergoeding. Hiervoor is 160 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag was in eerste instantie bestemd voor een bouwimpuls, maar de minister is hierop teruggekomen.

Garantieregeling

Daarnaast komt er, zodra de ziekenhuisbudgetten worden afgeschaft, een garantieregeling voor ziekenhuizen die minder terugverdienen op de kapitaallasten dan een bepaalde minimale gegarandeerde vergoeding. Tussen 2011 en 2017 wordt dit verschil aangevuld. Dat betekent dat de vergoeding in 2011 is vastgesteld op 95 procent en stapsgewijs terugloopt naar 70 procent in 2016. De NZa stelt de aanvullende vergoeding vast.
In 2011 is echter de budgettering nog van toepassing en zodoende bedraagt de kapitaallastenvergoeding in 2011 nog steeds honderd procent. VWS stelt voor deze regeling 290 miljoen euro beschikbaar.

WTZi-vergunning vereist

Voorwaarde voor beide regelingen is dat het Bouwcollege een WTZi-vergunning heeft afgegeven voor het betreffende bouwproject.

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Participatie & Gezondheid’ kunt u met uw LinkedIn profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen over de thema's ‘De klant centraal’ en ‘Participatie in de eerste lijn’. Meld u aan bij de community 'Participatie en Gezondheid'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top