ACTUEEL

Kloof tussen goede en slechte ziekenhuizen

De financiële kloof tussen goed en slecht presterende ziekenhuizen wordt steeds groter. En de  middengroep mist steeds vaker de aansluiting bij de goede ziekenhuizen. Dit is de uitkomst van een voorlopige analyse van kenniscentrum Prismant. De financiële positie van ziekenhuizen staat al langer onder druk, maar Prismant  ziet nu voor het eerst een echte tweedeling ontstaan. De middengroep die tot 2006 nog bestond, mist de aansluiting bij de  beter presterende ziekenhuizen. Het verschil wordt ook steeds groter. Het aandeel financieel ongezonde ziekenhuizen is volgens Prismant sterk toegenomen tot boven de 50 procent in 2007. Het aandeel financieel gezonde ziekenhuizen stabiliseert rond de veertig procent en de middengroep verdwijnt nagenoeg.Als mogelijke oorzaak van de groeiende tweedeling wijst Prismant de introductie van het DBC-systeem aan. Dit zet de liquiditeitspositie sterk onder druk. Daarbij wordt de toch al zwakke vermogenspositie van ziekenhuizen verder aangetast.

Waarborgregeling onder druk

Het is volgens Prismant nog niet duidelijk welke beleidsmatige consequenties aan de tweedeling verbonden moeten worden.  Prismant voorziet wel dat de onderlinge waarborgregeling zoals die door het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz) wordt uitgevoerd in het nauw komt. De kans bestaat dat financieel goed presterende ziekenhuizen niet willen opdraaien voor zwakke broeders en daarom hun bijdragen aan het fonds staken.
Daarnaast voorziet Prismant dat de introductie van integrale prijzen de financiële positie van veel ziekenhuizen nog verder onder druk zal zetten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top