ACTUEEL

Regeerakkoord roept gemengde reacties op

De zorgparagraaf in het conceptregeerakkoord kan op gemengde reacties rekenen. De NVZ vereniging van ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn enthousiast over de uitbreiding van marktwerking. Ook krijgt het voornemen om meer geld vrij te maken voor ouderenzorg brede instemming. Zorg is er met name bij organisaties van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten over de positie van kwetsbaren in de samenleving. 

Prikkel

CG-Raad is bang dat veel mensen die afhankelijk zijn van de sociale werkvoorziening of de Wajong aan hun lot worden overgelaten. Het kabinet in wording heeft plannen om de toegang tot de Wajong sterk te beperken en de Wajong-uitkering te verlagen. Veel van de huidige Wajongers zullen na herkeuring in de bijstand terechtkomen. De coalitie hoopt dat deze inkomensachteruitgang een financiële prikkel zal zijn om te gaan werken. Volgens de CG-Raad is het grote probleem het gebrek aan passende arbeid.

Hulp

Ook de branchevereniging van de reïntegratiesector Boaborea waarschuwt dat er te weinig aandacht is voor mensen die aan de kant staan en niet op eigen kracht aan de slag kunnen. De gedachte dat enkel negatieve financiële prikkels mensen aan het werk doet gaan vindt Boaborea te kort door de bocht. Voor circa 700 duizend uitkeringsgerechtigden en 200 duizend Wajongers is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. Deze groep komt volgens Boaborea niet zonder hulp aan het werk.

Menswaardige zorg

De koepel van ouderenorganisaties CSO ziet in het regeerakkoord veel van haar eigen speerpunten terug. Twaalfduizend extra medewerkers en betere kwaliteit in de instellingen bieden volgens CSO na alle bezuinigingsrondes, weer uitzicht op menswaardige zorg. Dat het Persoonsgebonden Budget in de wet wordt verankerd en de keus voor kleinschalige zorg, kan op instemming van CSO rekenen. Maar CSO heeft ook twijfels, met name over het voornemen om de uitvoering van de AWBZ door de verzekeraars te laten uitvoeren. De CG Raad voorziet daarnaast financiële problemen voor minder draagkrachtigen als gevolg van hogere eigen betalingen en verkleining van het basispakket alvast. Dit betekent volgens de CG-Raad opnieuw stijgende kosten voor chronisch zieken en gehandicapten opnieuw stijgende kosten, nog afgezien van een sterke stijging van de ziektekostenpremie.

Kleinschalige zorg

ActiZ-directeur Aad Koster noemt het regeerakkoord “in grote lijnen gunstig”
 voor de VVT-sector. ActiZ is blij dat in het regeerakkoord een aantal fundamentele keuzes is aangekondigd, bijvoorbeeld op gebied van scheiden van wonen en zorg, de financiering gebaseerd op resultaat en het verminderen van administratieve lasten. De keuze voor kleinschalige zorg wordt door ActiZ gesteund, maar de branchevereniging benadrukt dat die ook heel goed door grote organisaties geleverd kan worden.

Fusieverbod

De NVZ vereniging van ziekenhuizen noemt het regeerakkoord “veelbelovend”.  Positief is de NVZ vooral over de uitbreiding van de prestatiebekostiging en het voornemen om winstuitkering in de ziekenhuissector mogelijk te maken. De NVZ vindt echter “spijtig” dat het nieuwe kabinet een fusieverbod wil instellen voor zorgaanbieders en -verzekeraars. Een dergelijke constructie kan volgtens de NVZ in voorkomende gevallen een goede keuze zijn voor het bieden van kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Naar de mening van de NVZ zou het kabinet deze mogelijkheid dan ook niet moeten uitsluiten. 

Noodzaak tot actie

Kritischer is de Orde van Medisch Specialisten. De Orde is niet te spreken de plannen om door te gaan met de plannen van demissionair minister Ab Klink om ziekenhuisbestuurders meer zeggenschap te geven over de zorg die de artsen leveren en over de beloning die zij daarvoor krijgen. Het regeerakkoord onderstreept wat de Orde betreft de noodzaak van acties. Op donderdag 7 oktober draaien medisch specialisten uit protest zondagsdiensten.

Goede basis

De huisartsen zien in het regeerakkoord een goede basis voor de toekomst van de huisartsenzorg. De Landelijke Huisartsenvereniging is “blij en voelt zich gehoord” nu het nieuwe kabinet de eerste lijn wil versterken en werk gaat maken van substitutie.

Marktwerking

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is op hoofdlijnen positief over het regeerakkoord.  De zorgverzekeraars zijn vooral blij dat VVD en CDA door willen gaan met marktwerking in de zorg. Ook zijn zij verheugd dat de partijen ervoor kiezen het grootste deel van de langdurige zorg voor chronische zieken en gehandicapten (AWBZ) door de zorgverzekeraars te laten uitvoeren. ZN noemt het ook positief dat het aan zorginstellingen onder voorwaarden wordt toegestaan geld uit de private markt aan te trekken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gererd Dekker

3 oktober 2010

Bussemaker heeft geprobeerd om tot meer personeel te komen en inversteerde jaarlijks 250 miljoen! Haar initiatieven zijn mislukt. Uit niets blijkt in het regeerakkoord dat het nu wel gaat lukken om 12.000 banen te creeren.

Top