ACTUEEL

Huisartsen bereiken principeakkoord over cao Hidha

Onderhandelaars van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao Hidha (Huisarts in dienst van een huisarts). Dat meldt de LHV op haar site.

Nieuwe cao Hidha

De onderhandelaars leggen dit akkoord ter goedkeuring voor aan de achterban. Na goedkeuring loopt de nieuwe cao Hidha tot augustus 2011. Hidha’s krijgen in totaal 1,25 procent loonsverhoging. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2010 voor 0,75 procent en per 1 januari 2011 voor 0,5 procent. Het uurloon voor ANW-diensten bedraagt vanaf dan 51,30 euro.

Onderhandelingstafel

Aan de onderhandelingstafel van de cao Hidha vormt de LHV de werkgeversdelegatie en de LAD, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, de werknemersdelegatie. Om de belangen van alle LHV-leden goed te behartigen, heeft de LHV zowel voor werknemers als voor werkgevers een werkgroep geformeerd. Beide werkgroepen worden ondersteund vanuit het LHV-bureau. Om de belangen van de werkgeversgroep goed te behartigen is een werkgroep van vrijgevestigde huisartsen samengesteld. Deze werkgroep heeft van het bestuur van de LHV het mandaat gekregen om als werkgeverspartij te onderhandelen in deze cao.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

TessaMoreno

2 augustus 2011

If you're in the corner and have got no cash to go out from that, you will have to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a>. Just because that will aid you unquestionably. I get financial loan every year and feel myself fine because of that.

Top