ACTUEEL

Altrecht schrapt bedden voor ambulante behandeling

Ggz-aanbieder Altrecht zet de komende jaren een kwart van de duizend “bedden” om in ambulante behandelplekken. Met de ambulantisering van het behandelaanbod wil Altrecht de effectiviteit van de behandeling vergroten en de maatschappelijke positie van ggz-cliënten verbeteren.

Eigen omgeving

Volgens woordvoerder Wouter Langeveld past de stap van Altrecht in een landelijke trend. Ook elders bewegen ggz-aanbieders weg van de traditionele intramurale setting. Langeveld onderstreept dat de in eerste instantie koerswijziging niet wordt ingegeven door financiële overwegingen. Primair moet de ambulantisering leiden tot een effectievere behandeling en een verbetering van de kwaliteit van leven van ggz-cliënten. “Het blijkt gewoon dat cliënten met intensieve begeleiding in de eigen omgeving vaak beter stabiel te krijgen zijn”, aldus Langeveld.

Over de schutting

Volgens Langeveld valt de huidige trend van ambulantisering niet te vergelijken met de vermaatschappelijking uit de jaren tachtig. Ook toen sloten veel intramurale voorzieningen de deuren met als doel een betere integratie van ggz-cliënten in de samenleving. “Destijds zijn veel problemen over de schutting gegooid”, zegt Langeveld. “Daarbij werden veel mensen aan hun lot overgelaten.”

ACT

De middelen die vrijkomen door het afbouwen van het aantal bedden worden door Altrecht ingezet voor intensieve begeleiding door multidisciplinaire teams. Deze zogeheten assertive community treatment (ACT) kenmerkt zich door een combinatie van psychiatrische behandeling  en ondersteuning op het gebied van  wonen, financiën, werk en zingeving. Voor een optimaal resultaat wordt hierbij nauw samengewerkt met ketenpartners als het maatschappelijk werk en woningbouwverenigingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top