ACTUEEL

Zembla kraakt bestuur en toezicht Philadelphia

Zembla schetste zondagavond 15 maart een vernietigend beeld van het bestuur van de Stichting Philadelphia Zorg.  De bestuurders Frits Brink en Theo Kralt, die onlangs zijn teruggetreden, zouden zich als zonnekoningen hebben gedragen. Het CDA-gezelschap in de raad van toezicht krijgt eveneens zware kritiek te verduren.

Dure hobbies op kosten AWBZ

De kwalificaties van ouders van cliënten, medewerkers en voormalige zakenpartners voor de bestuurders Brink en Kralt liegen er niet om: megalomaan, zakkenvullers die er dure hobbies op kosten van de AWBZ op nahouden. Die veel tijd aan talrijke nevenfuncties besteden en onbereikbaar zijn voor de ongeruste ouders. Doof voor kritiek. Hautain. Zembla: “Het bestuur had meer belangstelling voor investeringen in monumentaal vastgoed dan voor het op peil houden van de zorg.”

Mislukte vastgoed- en hotelprojecten

Als gevolg van mislukte vastgoed- en hotelprojecten is het eigen vermogen van de zorgaanbieder  geslonken van 24 miljoen tot enkele tonnen, meldt Zembla. De schuld van 23 miljoen loopt per maand  op met een miljoen. Ondanks een Raad van Commissarissen met bestuurlijke zwaargewichten lijkt er van toezicht nauwelijks sprake te zijn geweest. De bedrijfscultuur duldde geen kritiek van werknemers en waarschuwingen werden genegeerd. Zembla typeert de uitzending als het verhaal over de grootheidswaanzin van bestuurders die Philadelphia aan de rand van de afgrond brachten. Aanstaande dinsdag herhaalt Zembla de uitzending Macho's in de zorg.

Geen commentaar

Frits Brink, Theo Kralt en Elco Brinkman is gevraagd om commentaar maar zijn daar niet op ingegaan. Uit geluidsfragmenten van gesprekken die regionale omroepen met Brink en Brinkman hebben gehouden, zijn ze zich van geen kwaad bewust. Volgens Brinkman wordt hard gewerkt aan een herstelplan om de gevolgen van de ‘bezuinigingen op de gehandicaptenzorg’ op te vangen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

16 maart 2009

Enkele verontruste ouders zijn in de uitzending aan het woord geweest. Aangezien er binnen de organisatie geen mogelijkheid is gecreeerd voor ouders om met elkaar contact te treden, ervaringen uit te wisselen, en met elkaar te overleggen blift vooralsnog onbekend hoe algemeen de ontevredenheid is. Ik stel voor dat er een forum voor verontruste ouders wordt opgezet en de diverse klachten worden verzameld.

Anonym

16 maart 2009

Ik heb de uitzending met belangstelling gevolgd. Wat ik miste was een onderzoek naar formele reacties van bv. een ondernemingsraad, familieraad of minstens van jaarverslagen.

Er wordt gesteld dat kritiek terzijde werd gelegd. Het zou boeiend zijn te weten welke kritiek er dan was en hoe er mee om werd gegaan.

Broxy

17 maart 2009

Dat die directeuren graaien als gekken is schandalig. Dat de controleurs zich vervolgens van geen kwaad bewust zijn is minstens net zo erg. In plaats van hun rol serieus te nemen proberen ze vooral hun straatje schoon te vegen en waar mogelijk falende bestuurders de hand boven het hoofd te houden of op zijn minst hun falen te verdoezelen. Daar oogst je weinig respect mee, wat de commissarissen een grote rotzorg zal zijn. In de kringen waarin zij verkeren is dit gedrag immers niet meer dan normaal. En Brinkman heeft hetzelfde gedrag al meer dan uitgebreid ten toon gespreid met betrekking tot de bouwfraude. 'De man in de straat' komen deze jongens nooit tegen en de mensen in hun omgeving zijn in de meerderheid lakeien die graag willen meeliften en dus wel uitkijken de heren ergens op aan te spreken.Respect voor die ene Nederlandse bankdirecteur die zich excuseert omdat hij vindt dat hij zijn plicht verzaakt heeft. Maar het is er maar eentje, de rest is vooral druk met het zichzelf in elk geval niks verwijten. In de zorg werkt het blijkbaar precies hetzelfde....

Top