ACTUEEL

Zorguitgaven half miljard hoger dan voorzien

De zorguitgaven laten in 2009 naar verwachting een overschrijding zien van een half miljard euro. De uitgavenstijging is vooral te wijten aan het persoonsgebonden budget (PGB) en de kortdurende geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Hoewel niet binnen het bereik van het budgettair kader zorg (BKZ) laat ook de aan de zorg gerelateerde Wajong-uitkering voor jonge arbeidsgehandicapten een onvoorziene groei van 250 miljoen zien. In totaal voorziet het CPB voor het komend jaar overschrijdingen ter grootte van twee miljard op de reguliere begroting. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de crisismaatregelen van het kabinet.De grote vraag is nu wat het kabinet in het licht van de crisisaanpak met de overschrijdingen gaat doen. Nu het kabinet eerst geld in de economie wil pompen, is het denkbaar dat maatregelen tegen de overschrijdingen op de lange baan geschoven worden.

Begrotingsdiscipline

Emeritus hoogleraar overheidsfinanciën Flip de Kam toonde zich maandag in actutaliteitenprogramma Nova kritisch over deze mogelijkheid.  “Men laat kennelijk de begrotingsdiscipline los”, aldus De Kam. “Daar ben ik geen voorstander van. Ministers die makkelijk zijn geweest met hun geld worden gered. Ze hoeven niet te bezuinigen, wat wel de regel is, terwijl ministers die goed op hun ministerie hebben gepast het nakijken hebben.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top