ACTUEEL

AWBZ-sector draait in 2018 zelf op voor vastgoed

AWBZ-sector draait in 2018 zelf op voor vastgoed

Instellingen in de langdurige zorg worden in 2018 volledig verantwoordelijk voor het terugverdienen van hun huisvestings- en kapitaallasten. Vanaf volgend jaar wordt het huidige systeem van nacalculatie stapsgewijs vervangen door een aan het productievolume gerelateerde normatieve huisvestingscomponent (NHC). Dit blijkt uit een memo van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onderhandelen

Met het door het ministerie van VWS en de NZa uitgestippelde tijdspad komt er een einde aan de onduidelijkheid rond de introductie van integrale tarieven in de AWBZ. In 2018 zijn zorgaanbieders voor wat betreft de vergoeding van hun huisvestingslasten voor honderd procent aangewezen op de NHC. Als het aan de NZa krijgen de zorgkantoren de ruimte om over de precieze hoogte van de huisvestings- en kapitaallastenvergoeding te onderhandelen, waarbij de NHC als maximum geldt.

Afschaffen

Uit de NZa-memo blijkt dat het ministerie nog meer pijlen op haar boog heeft. Zo verdwijnt de functie ‘verblijf' uit de lichtste zorgzwaarte pakketten (ZZp's) om plaats te maken voor extramurale ZZP's. Het ministerie wil daarmee het scheiden van wonen en zorg stimuleren. Ook vervalt de extra vergoeding voor interim-huisvesting  De NZa adviseert daarnaast om de beleidsregel Kleinschalig wonen af te schaffen.

Strategisch gedrag

De NZa waarschuwt voor ongewisse effecten gedurende de overgangsperiode. Doordat de komende jaren nacalculatie en de NHC naast elkaar worden toegepast, kunnen zorgaanbieders "strategisch gedrag" gaan vertonen.  Zo is het in theorie mogelijk dat aanbieders cliënten naar een nieuw gebouw verhuizen dat onder de NHC-systematiek valt en oude gebouwen waarop wordt nagecalculeerd laten leegstaan. De NZa sluit ook niet uit dat de overgangssystematiek een rem op de ontwikkeling van nieuwe huisvesting zet. Bij onvoldoende prikkels zullen instellingen geneigd zijn om hun nieuwbouwplannen uit te stellen tot na 2018.

Onduidelijk

De NZa-memo toont ook aan dat er nog de nodige onduidelijkheden zijn rond de NHC. Aangezien er nergens percentages of bedragen worden genoemd, is nog niet duidelijk hoe hoog de NHC uiteindelijk wordt. Over de oplossing van het boekwaardeprobleem is evenmin het laatste woord gezegd. VWS is voornemens om instellingen de mogelijkheid te geven hun boekwaardeprobleem voor een deel als vordering op de overheid weg te schrijven. De NZa merkt op dat het "nog niet duidelijk is of hier voldoende middelen voor zijn".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top