ACTUEEL

Akkoord moet kostengroei tot 5 procent indammen

Akkoord moet kostengroei tot 5 procent indammen

De zorgkosten mogen de komende jaren met jaarlijks niet meer dan 5,25 procent groeien. Dat staat in een akkoord dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen op 4 juli met minister Edith Schippers van Volksgezondheid tekenen, zo meldt het FD op basis van een conceptversie die in handen is van de krant.

Over het akkoord is maanden moeizaam onderhandeld.  Aanvankelijk wilde Schippers harde doelstellingen waarop ziekenhuizen en verzekeraars afgerekend zouden kunnen worden. Dit stuitte op grote bezwaren bij de zorgverzekeraars. Met het oog op hun wettelijke zorgplicht kunnen ze niet garanderen dat zij de kosten altijd beneden de afgesproken grens houden. Volgens het FD gaat het akkoord daarom niet verder gaat dan een inspanningsverplichting.

Stok

Die inspanningsverplichting geldt ook eventuele overschrijdingen. In het akkoord beloven de partijen in dat geval samen naar een manier te zoeken om de pijn te verdelen. Als stok achter de deur heeft de minister de mogelijkheid om de ziekenhuizen collectief een korting op te leggen.

Herverkaveling

De zorgverzekeraars zullen vanaf 2012 in ieder geval de selectieve inkoop van zorg gaan uitbreiden. Dit betekent dat er meer dan nu met bepaalde ziekenhuizen geen contracten meer worden gesloten. Verder is er in het conceptakkoord sprake van een herverkaveling van het curatieve zorgaanbod. Dit betekent dat de ziekenhuizen niet langer een volledig behandelaanbod in de lucht zullen houden. Concentratie van zorg betekent dat sommige ziekenhuizen zorgtaken zullen moeten afstoten. Het gaat hierbij ondermeer om de spoedeisende hulp en verloskunde. Om het proces te vereenvoudigen beloven verzekeraars een herstructureringsfonds in het leven te roepen. Onduidelijk is hoeveel geld hiermee gemoeid is.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Harm

4 juli 2011

Okay. Verzekeraars willen niet meer dan een inspaningsverplichting afspreken en de stok achter de deur is: ziekenhuizen collectief korten. Een herstructureringsfonds (waar zou dat uit gefinancierd worden...) om ook selectief ziekenhuisdeuren te laten sluiten.
In een situatie waarin DOT start en dokters nog minder stuurbaar worden door het specialistenakkoord.

Niet echt een win-win resultaat voor de ziekenhuizen.

Jansen2

4 juli 2011

De herverdeling van het ziekenhuisaanbod op voorgestane wijze doen de mededingingsregels in de prullenbak verdwijnen. Grootste kostenpost bij de ziekenhuizen zit hem in het verdienmodel aldaar: de Hotelfunctie. Het aantal bedden per ziekenhuis in Nederland is het hoogste ter wereld. Zie naar Kaiser Permanente of Cleveland/Mayo Clinic hoe het ook kan.
Nu worden ziekenhuizen betaald met DBC's waarbij de kostprijs losstaat van de vergoedingsprijs. A segment en B segment doen daarbij niet toe: de vastgoedcomponent zit in iedere DBC. Of je nu 1000 of 10000 behandelingen doet, je krijgt een vastgoedcomponent op de bankrekening bijgeschreven. En toch weet iedereen dat na 500 behandelingen het vastgoed is betaald. De rest is zuivere winst. En dat is te zien aan de gigantische gebouwen. De zorg is in Nederland onder geschikt aan het vastgoed.
Dit convenant biedt perspectief om daar wat aan de doen: een daling van de vergoeding na x aantal behandelingen. Scheiding van zorgkosten en vastgoedkosten. Dat doen ze in de USA al jaren. KP weet er alles van: hoogste kosten zitten in de ligdagen. Ziekenhuisbedden zijn duurder dan Amstelhotel bedden en de duurste bedden zijn de IC bedden. Nederland heeft er dan ook de meeste ter wereld. Concentratie van ingrepen in een beperkt aantal ziekenhuizen zal de productiviteit van de heren en dames medisch specialisten dramatisch verhogen. Standaardisering doet wonderen in combinatie met specialisatie. Zie de situatie in India. Daar kunnen de Nederlandse specialisten nog heel wat van leren.
In theorie kan Nederland met een 40 tal ziekenhuizen toe. Is een hard feit. Zie Mayo/Cleveland/KP. Het vereveningsfonds of saneringsfonds zal goed gevuld moeten zijn om de sluiting van 60 ziekenhuizen te kunnen opvangen. En de medisch specialisten? Die zullen moeten gaan verhuizen. Ombouw van overtollige ziekenhuizen naar tijdelijke verpleeghuizen is een goede mogelijkheid. De dubbele vergrijzing komt er nu versneld aan en er is een tekort aan verpleeghuisbedden en zorg.
Overtollige medisch specialisten kunnen zich laten omscholen tot geriatrisch specialisten.
Maar met vrije markt en vrije concurrentie tussen ziekenhuizen onderling en tussen verzekeraars onderling heeft dit superconvenant helemaal niets te maken.

Wel met de OESO adviezen uit 2003. Komt het toch nog goed in Nederland?

Top