ACTUEEL

Klink heeft geen bezwaar tegen benoeming Vierhout

Minister Klink grijpt niet in bij de benoeming van Pieter Vierhout als interim-directeur van ziekenhuis Walcheren afgelopen maandag. Klink vindt dat het aantrekken van interim-bestuurders de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht van ziekenhuizen is.

Niet betrokken bij advies over fusie

Vierhout werd twee weken geleden ook aangesteld als interim-directeur van het ziekenhuis in Vlissingen. De ziekenhuizen in Vlissingen en Walcheren gaan fuseren, maar kampen met grote financiële problemen. SP-kamerlid Henk van Gerven stelde Klink vragen over de benoeming. Vierhout is lid van de raad van advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De raad van bestuur van het NZa heeft de Nma positief advies gegeven over de fusie van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen. De raad van advies is hierbij niet betrokken. Deze neemt dan ook geen deel aan de discussie wanneer er vanuit andere functies sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Volgens Klink is er geen sprake van ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top