ACTUEEL

Achmea investeert fors in registratie medisch resultaat

Achmea investeert fors in registratie medisch resultaat

Zorgverzekeraar Achmea gaat de komende jaren fors investeren in de registratie van de uitkomsten van medische behandelingen.

Uitkomstindicatoren

Medisch specialisten krijgen assistentie van de zorgverzekeraar bij het landelijk registeren van de uitkomsten van hun behandelingen. Dit jaar gaat het al om een investering van drie miljoen euro in het programma Kwaliteit van Zorg en volgend jaar om zes miljoen. Achmea wil het bedrag in de jaren daarna verder verhogen. Over vijf jaar moeten voor veertig tot vijftig procent van de medische behandelingen uitkomstindicatoren beschikbaar zijn. Nu is in slechts zes procent van de gevallen een duidelijk meetbare uitkomst van medische behandelingen.

Niet eenduidig

Het is een groot probleem dat deze uitkomsten niet eenduidig worden geregistreerd, stelt Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg & Gezondheid van Achmea. “In ons land is dat getal met zes procent nog erg laag. In Zweden is het bijvoorbeeld al dertig procent. Waarom kan dat daar wel?”

Voorbeeld

De uitkomstindicatoren moeten er met name komen voor  ‘grote aandoeningen’ als kanker, maar ook voor chronische aandoeningen.  Als voorbeeld noemt Konterman de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA), waarin chirurgen de resultaten van darmkankeroperaties bijhouden.

Discussie

Konterman is ervan overtuigd dat de uitkomstindicatoren een positieve invloed zullen hebben op de kwaliteit van de zorg. “Als artsen kunnen zien hoe ze het doen, komt er vanzelf een discussie over kwaliteit op gang.”

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 september 2011

Tja, ik ben geen Achmea fan, maar dit klinkt toch wel erg goed.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

15 september 2011

Zorgverzekeraars met aan het hoofd Hans Wiegel, VVD coryfee, betalen artsen ongeacht de kwaliteit van hun medisch handelen.
Altijd wordt de declaratie van de arts betaald zelfs in het geval van ernstige medische fouten met invaliditeit of dood tot gevolg.
Artsen kunnen zonder enige controle door hun patienten, declareren wat ze willen.
Het Harvard rapport uit 2006 After an adverse event, doing the right thing, pleit voor opschorting van betalingen.
SIN-NL ondersteunt de uitgangspunten van dit rapport, maar de zorgverzekeraars blijven onbegrensd betalen.
Alle uitkomsten van medisch handelen dienen zo spoedig mogelijk geregistreerd en onderzocht te worden, opdat de kwaliteit van medisch handelen gecontroleerd en verbeterd kan worden. Hoe eerder, hoe beter.

merhai

16 september 2011

tja.. goed idee om op basis van ondoorzichtige indicatoren hun allerhoogste motief te kunnen realiseren , namelijk kostenbeheersing.
Het klopt allemaal niet.
Een minister die roept dat basiszorg dicht bij huis moet zijn maar niet zegt wat basiszorg is. Zorgverzekeraars die roepen dat volume en kwaliteit hand in hand gaan terwijl dit bij lange na niet voor alles is bewezen. De NvvH die allerlei criteria bedenkt omdat anders de NVZ of ZN dat doet.
Het gevolg hiervan zal een nog grotere kostenexplosie zijn, verlies van knowhow bij professionals en patienten die grote kosten zullen maken om premies te betalen en grote afstanden te overbruggen voor zorg.
Als we echt geinteresseerd zijn in de prestaties van een dokter moeten de zorgverzekeraars elke patient een korting van 10% aanbieden op hun premie als ze elke keer dat ze contact hebben met een hulpverlener bereid zijn een cijfer te geven voor hun behandeling. Op basis daarvan zal er een duidelijk beeld ontstaan over de betreffende zorgverlener.

Anoniem

16 september 2011

Dit is het beste nieuws van het afgelopen jaar. Als zelfs Achmea zich werkelijk met de kwaliteit van zorg gaat bezighouden, dan zou dit stelsel het wel eens kunnen redden. Als ik eerlijk ben had ik de moed bijna opgegeven.

Punt is nu wel dat het initiatief stap een is maar dat Achmea nu wel werk moet maken van het verbeteren van de kwaliteitsinformatie. Voor zover ik Achmea ken is er niemand in die organisatie aanwezig met kennis van indicatoren. Dus ik voorzie dat er veel geld verkwist gaat worden.

Olaf Tan

18 september 2011

Scepsis alom dus. Zover ik het begrepen heb hoeft er 'slechts' gedefinieerd te worden welke indicatoren gelden. Vervolgens hoe deze geregistreerd en gemeten gaan worden. Dat daar een heel circus voor opgetuigd moet worden is evident. Ik hoop van harte dat de investering niet gaat zitten in oeverloos debat over de systematiek en legitimering, maar dat er per expertgroep toegewerkt wordt naar een inzichtelijke en toetsbare set van indicatoren: per vakvereniging en externe projectbegeleiding, ondersteund door een intelligent IT-model. En dan niet slechts voor de chirurgen, maar gewoon voor alle erkende medisch specialismen. Ik mag aannemen dat er straks ook een onverkorte relatie gelegd wordt tussen de uitkomst van registratie en de mate van vergoeding voor de specialist. Faciliteer de inrichting van het 'project' in ieder geval zo in, dat de individuele professional niet nog meer afgeleid wordt van het primaire proces dan nu al het geval is!

Biacsics

19 september 2011

Worden kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief mee gewogen? 'De menselijke maat' waartoe wij als Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg de BASS-formule hebben ontwikkeld; Bejegening, Aandacht, Service en Sfeer. Onlangs een landelijke thema aan dit aspect gewijd. Voor de presentaties van deze dag zie: http://www.ncz.nl/nieuws/clientenraaddag_2011.html
Binnenkort kunt u onze special gewijd aan dit thema tegemoet zien. Wat kan het NCZ in deze voor Achmea betekenen??

Top