Finance

Compensatie eigen risico verloopt duur en traag

De compensatie van het verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet verloopt nog niet goed. Er wachten nog 46.000 verzekerden met recht op gedeeltelijke compensatie op geld. Ook blijken de administratiekosten van de zorgverzekeraars voor de invoering van het verplicht eigen risico hoger uitkomen dan verwacht. Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor Eigen Risico 2008.

Trage uitbetalingen

Volgens de NZa verloopt het uitbetalen van de compensatie traag doordat deuitbetalinginstantie Centraal Administratie Kantoor (CAK) over 2008 uit moest gaan van bestanden en systemen die daar niet primair voor bedoeld zijn, verouderd waren en/of gegevens uit ontbraken. De NZa heeft het CAK en de verzekeraars daarom opgedragen het probleem op te lossen. Zij zijn inmiddels begonnen met het aanleggen van nieuwe bestanden en het achterhalen van gegevens. Zodra deze bekend zijn, krijgen de verzekerden of hun nabestaanden de compensatie alsnog uitgekeerd.

Administratiekosten

Wat betreft de administratiekosten verschillen deze per verzekeraar en hangen af van de gekozen aanpak en hun computersystemen. Volgens de NZa kunnen de kosten worden beperkt door de premiebetaling en het verrekenen van het eigen risico te integreren.

Verplicht eigen risico

Sinds 1 januari 2008 geldt voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico. Verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten en verzekerden in AWBZ-instellingen (1,85 miljoen) hebben recht op een gedeeltelijke compensatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top