ACTUEEL

Palliatieve zorg is niet berekend op dementerende

Palliatieve zorg is niet berekend op dementerende

De huidige palliatieve zorg is niet berekend op dementerende patiënten. Gezien het groeiende aantal patiënten en het toenemende gebrek aan gekwalificeerd zorgpersoneel zijn nieuwe zorgmodellen nodig.

Dit bepleit Anne-Mei The, die donderdag aantrad als Lector Palliatieve zorg, Communicatie en Ethiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Volgens The is de huidige palliatieve zorg gebaseerd op de oncologiepatiënt. De problemen en noden van dementerenden passen volgens The niet in dit concept. Termen als autonomie, zelfredzaamheid en zelfbeschikkingsrecht kunnen voor kankerpatiënten relevant zijn, maar passen minder bij de verwarde, afhankelijke, naar veiligheid en controle zoekende dementiepatiënt.

Wilsbekwaamheid

Het eenzijdige beeld van de rationele patiënt tekent volgens The niet alleen de palliatieve zorg, maar vrijwel het gehele gezondheidssysteem en de patiëntenwetgeving. De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de euthanasiewet zijn hier voorbeelden van. Ook deze sluiten niet aan bij de veranderende wilsbekwaamheid van dementerenden.

Visie

“In het enthousiasme voor ontwikkelingen als zelfmanagement en de patiënt als bewust kiezende zorgconsument dreigt soms te worden vergeten dat er groepen patiënten zijn die slechts gedeeltelijk, en vaak helemaal niet, aan deze rol kunnen en willen voldoen”, aldus The. “Er is dan ook dringend behoefte aan een visie die recht doet aan de aard van de ziekte en de omgeving (naasten en professionals).”

Verbinding

Wat The betreft begint een dergelijke visie bij een herstelde balans tussen de cure- en care-benadering. “In medische centra gaat de aandacht uit naar de beginfase van de ziekte”, stelt The. “In latere fasen worden patiënten overgedragen aan de huisarts of komen in zorginstellingen terecht. Dit betekent een breuk tussen cure en care en maakt duidelijk dat er van een integrale benadering geen sprake is, terwijl de uitdaging in die verbinding ligt. Uiteindelijk moeten cure en care en ook het onderzoek op de beide gebieden rond de patiënt samenkomen.”

Onderzoek

The wil met haar lectoraat een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Daarnaast zal het Gieskes-Strijbis fonds een onderzoeksprogramma ‘Langdurige zorg en in het bijzonder dementie’  gaan financieren. Dit programma zal vanaf het voorjaar van 2012 aan de Universiteit van Amsterdam worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat het lectoraat palliatieve zorg van de Hogeschool Windesheim nauw zal gaan samenwerken met het onderzoeksprogramma van de UvA, zo niet zal worden samengevoegd. Aan de UvA zal een leerstoel worden ingesteld, waaraan een universitair hoofddocent, een universitair docent en enkele aio’s zullen worden toegevoegd.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Verkerk

25 november 2011

V&VN Palliatieve Verpleegkunde wil Anne Mei The graag laten zien dat palliatieve zorg in Nederland meer is dan de zorg aan oncologiepatiënten. Zie http://palliatieveverpleegkunde.venvn.nl/.
Fijn dat er nu een lectoraat is en verder onderzoek gaat plaats vinden. De palliatieve verpleegkundigen werken graag mee!

Kam

25 november 2011

Al langere tijd is er binnen GGz Centraal aandacht voor palliatieve (terminale)zorg bij psychiatrische patienten. Zo is er een checklist ontwikkeld, een laatste wensenboekje, een film over de stervensbegeleiding en is in augustus 2011 een palliatieve unit geopend. In de zorg is aandacht voor de beperkingen in de communicatie, wilsbekwaamheid, inzet van vrijwilligers en aandacht voor naastbetrokkenen.
Er wordt in het project PTZ in de GGz samengewerkt met GGz Eindhoven en de landelijke VPTZ. Op 23-1 en 6-2 in 2012 zijn er twee studiemiddagen waar de resultaten van het project gepresenteerd worden.

Mahler

28 november 2011

Ook binnen de dementiezorg zijn de verbindingen met de palliatieve zorg in toenemende mate aanwezig. Vilans gaat in 2012 een goed voorbeeld beschrijven van samenwerking tussen een netwerk palliatieve zorg en een keten dementie. Met als doel ook andere ketens dementie en netwerken palliatieve zorg te laten profiteren van elkaars kennis en expertise. Wellicht kan een en ander een aanvulling of verrijking zijn van het onderzoek waar AnneMei Thé zich op richt? Wij houden ons aanbevolen!

LOC en ActiZ

29 november 2011

LOC en ActiZ zijn in samenwerking met 13 organisaties bezig eigen regie uit te werken. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens, ook dementerenden over een bepaalde mate van autonomie, zelfredzaamheid en zelfbeschikkingsrecht beschikken. Maar wel met erkenning van kwetsbaarheid en ziekte. En ook zal de vorm een andere zijn dan voorheen. Het is de kunst de taal te leren verstaan waarin dit door dementerenden wordt uitgedrukt.

Top