ACTUEEL

Bestuurders verantwoordelijk voor medische technologie

Raden van bestuur moeten eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid in de directe patiëntenzorg. Dat is het uitgangspunt van het convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”.

Implementatie

Roelf de Boer, Elmer Mulder en Paula Swenker, voorzitters van respectievelijk de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN) hebben woensdag het eerste exemplaar overhandigd aan minister Edith Schippers van VWS.VWS steunt het convenant en presenteert het aan de Tweede Kamer. In 2012 wordt gestart met de implementatie op basis van een stappenplan van de samenwerkende partijen. De Inspectie voor Volksgezondheid (IGZ) ziet er vervolgens op toe dat gemaakte afspraken in het convenant ook worden nagekomen.

Integrale aanpak

De integrale aanpak die het convenant bevat, richt zich op de gehele levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis, van invoering en gebruik tot en met afstoting. Daarbij is het een bundeling en praktische uitwerking van een aantal minimum veiligheidseisen die zijn verankerd in de nieuwe VMS-veiligheidsnorm die vanaf 2013 van kracht wordt. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen uit het veld.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Klip

11 december 2011

Het is goed te lezen dat ook het topmanagement in de gezondheidszorginstellingen eenzelfde verantwoordelijk gaat nemen zoals al vele jaren in de medisch/farmaceutische industrie het geval is.
In de industrie zijn raden van bestuur/directies eindverantworrdelijk voor een goed functionerend kwaliteitsysteem en kunnen hierop worden aangesproken en afgerekend door overheidsinstanties zoals FDA en Notified Bodies.
Nu nog zorgen dat dit ook wettelijk vastgelegd gaat worden.

Top