ACTUEEL

Acute verloskunde definitief weg uit Meppel

De afdeling acute verloskunde vertrekt definitief van het Diaconessenhuis in Meppel naar Zwolle. Het Diaconessenhuis blijft en de nieuwbouw gaat in 2015-2016 door. Dit zijn de belangrijkste conclusies in de overeenkomst tot intensievere samenwerking tussen de Zwolse Isala Kliniek en Zorgcombinatie Noorderboog, waar het Diaconessenhuis onderdeel is.

Samenwerking Isala en Noorderboog

De besturen en medische staven hebben tot een intensievere samenwerking besloten. Daarmee spelen ze in op de strenger wordende landelijke kwaliteitseisen, terwijl de beschikbare middelen schaarser worden. Door de stevigere samenwerking lopen willen ziekenhuizen ook vooruit lopen op de aanscherping van de landelijke minimumnormen waaraan specialisten de komende jaren moeten voldoen. Als gevolg hiervan verhuist de afdeling acute verloskunde naar Zwolle.

Maatregelen

Volgens de ziekenhuizen is het onontkoombaar dat in de regio de ziekenhuisbevallingen op termijn geconcentreerd moeten worden in Zwolle. Hiervoor zijn eerst aanpassingen in de ambulancedienstenstructuur noodzakelijk om de bereikbaarheid te waarborgen. Verder vinden de ziekenhuizen het cruciaal dat afspraken gemaakt worden met de verloskundigen om een sluitende zorgketen te realiseren. Partijen zijn hierover constructief in gesprek.

Verzekeraar

De grootste verzekeraar in de beide verzorgingsregio’s, Zilveren Kruis Achmea, staat achter dit plan om zo twee toekomstbestendige ziekenhuizen te creëren met goede, doelmatige, bereikbare en betaalbare zorg.

De samenwerking is volgens de ziekenhuizen ook een reactie op maatregelen van overheid en verzekeraars om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. “De verzekeraar let steeds scherper op prijs, kwaliteit en volume. Als ieder ziekenhuis hier zelf het antwoord op probeert te vinden, bestaat het risico van geleidelijke uitholling van kwaliteit en verschraling van het aanbod”, stellen de ziekenhuizen in een persverklaring.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top