Artikel

Martin van Rijn

Voorzitter Executive Committee pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Sinds mei 2009 is hij de  voorzitter van de raad van commissarissen van Espria, een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Woonzorg Nederland en zorgaanbieders Philadelphia en Evean.Eerder bekleedde hij vier jaar de functie van Directeur-generaal  Gezondheidszorg (DGG) bij het ministerie VWS. Zijn loopbaan heeft zich altijd afgespeeld binnen ministeries.

Loopbaan

Zo was hij Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directeur-generaal van de Volkshuisvesting, Ministerie VROM. Na zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam startte hij zijn loopbaan bij de directie op het Ministerie van Economische Zaken.

Nevenactiviteiten

    - Lid raad van commissarissen woningcorporatie Ymere
    - Lid curatorium NSOB
    - Lid RvC Rijnland Zorggroep
    - Lid RvC Sanquin
    - Lid adviesraad Nederlandse Zorgautoriteit
    - Voorzitter RvC Cardea

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top