Jos de Beer

Jos de Beer

Directeur bij de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Sinds 2012 voorzitter raad van advies Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast is De Beer toezichthouder bij onder andere Amerpoort en de Zorgboog. 

De Beer was van 2003 tot 2010 directeur GGZ Nederland. Hij werkte bij drie ministeries en had een eigen adviespraktijk in de gezondheidszorg. Hij was voorzitter van de Commissie-De Beer ofwel de commissie Terugdringing administratieve lasten zorgsector, die in 2002 in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek deed naar de bureaucratie in de zorg.

In 2014 en 2015 voerde hij in opdracht van de provincie Zeeland een verkenning uit naar de houdbaarheid van de Zeeuwse zorginfrastructuur.