Julie Meerveld

Julie Meerveld

Julie Meerveld is leidinggevende van de belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland, sinds 2008. Zij is in 2004 gaan werken bij Alzheimer Nederland om de belangenbehartiging op te zetten en vorm te geven aan de bijdrage van de organisatie in het LDP, een landelijk meerjarig verbeterprogramma. Zij maakt zich al jaren hard voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in landelijke verbeterprogramma's. Voorheen werkte Meerveld bij Prismant als senior adviseur en onderzoeker aan vraagstukken zoals palliatieve zorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen en TBS-zorg. Daarna ging zij naar Vilans en ontwikkelde competentieprofielen voor medewerkers in de zorg.

Vanuit Alzheimer Nederland richt Meerveld zich op de ondersteuning van de 50 regionale afdelingen met 5000 vrijwilligers van Alzheimer Nederland en verschillende landelijke programma’s om de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren, waaronder het programma SamenDementievriendelijk met als doel het vergroten van kennis en begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de samenleving.