Eric Zwennis

Eric Zwennis

Eric Zwennis is sinds 1 februari 2011 lid van de raad van bestuur van Ipse de Bruggen. Hij is sinds 1986 in dienst bij de gehandicaptenzorginstelling, voordat hij toetrad tot de raad van bestuur was hij directeur ondersteunende diensten. Hij heeft enkele nevenfuncties, waaronder lid van de bestuursadviescommissie Kwaliteit & Veiligheid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, sinds september 2014.

Geschreven blogs