Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen

Ronnie van Diemen-Steenvoorde (1958) is inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. 

Zij werkte 10 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar zij is opgeleid tot kinderarts-nefroloog. Zij promoveerde in 1989 op haar onderzoek naar hemodialyse en niertransplantatie bij kinderen. Van 1993 tot 2003 werkte Van Diemen als kinderarts in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ze werd ook opleider en afdelingshoofd Kindergeneeskunde en begon aan vernieuwing van de opleiding kindergeneeskunde. Ze was een van de initiatiefnemers voor het competentiegericht opleiden.

Van 2003 tot 2008 werkte Van Diemen als hoogleraar-directeur van het Instituut voor onderwijs en opleiden van het VUmc te Amsterdam. Tevens was zij lid van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen en leidde ze een landelijk project rond de innovatie van de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Van Diemen werd in 2008 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Oost Brabant en ook tot vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het West Fries Gasthuis. In 2012 trad ze daarnaast toe tot de Raad van Toezicht van de Verpleegkundig specialist opleiding GGZ en tot de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. Al deze functies moest zij loslaten toen ze per 1 december 2012 werd benoemd tot inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.

Geschreven blogs