Bas van Wel Jasper Wagteveld

Bas van Wel Jasper Wagteveld

Bas van Wel, directeur zorg Dimence
Bas van Wel (57) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1995 is hij werkzaam als psychiater bij Dimence en haar rechtsvoorgangers. Hij is altijd actief geweest in de acute en intensieve psychiatrie en een groot voorvechter van ambulantisering en vermaatschappelijking van de GGz. Sinds 2008 vervult Bas de functie van Directeur zorg. Hij is daarnaast voorzitter van Platform IHT Nederland.

Jasper Wagteveld, voorzitter cliëntenraad Dimence
Jasper Wagteveld (34) is sinds zijn 12e gediagnosticeerd met een autismespectrum stoornis (ASS). Sinds een aantal jaren zet hij zich binnen de cliëntmedezeggenschap Dimence in met als belangrijkste thema’s: het bevorderen van co-creatie en shared decision making. Ook zet hij zeg landelijk in voor een eerlijke beeldvorming rondom autisme.

Geschreven blogs